Lyrics and TranslationSay You Won't Let Go

James Arthur

Last update on: September 13, 2016

Original Lyrics

dutchTranslation in Dutch

I met you in the dark
ik ontmoette je in het donker
You lit me up
jij verlichte mij
You made me feel as though
je gaf me het gevoel alsof
I was enough
ik genoeg was
We danced the night away
we dansten de hele nacht
We drank too much
we dronken te veel
I held your hair back when
ik hield je haar vast toen
You were throwing up
Je moest overgeven
Then you smiled over your shoulder
toen lachte jij over je schouder
For a minute, I was stone cold sober
voor een minuut was ik helemaal nuchter
I pulled you closer to my chest
ik trok je dichter tegen me mijn borst
And you asked me to stay over
en jij vroeg me of ik wilde blijven
I said, I already told ya
ik zei, ik heb je al gezegd
I think that you should get some rest
ik denk dat je wat rust nodig hebt
I knew I loved you then
Ik wist toen dat ik van je hield
But you'd never know
maar jij zou dat nooit weten
Cause I played it cool
omdat ik het koeltjes speelde
When I was scared of letting go
toen ik bang was om los te laten
I know I needed you
ik weet dat ik je nodig had
But I never showed
maar ik heb het nooit laten zien
But I wanna stay with you
maar ik wil bij je blijven
Until we're grey and old
tot we grijs en oud zijn
Just say you won't let go
zeg me dat je niet los laat
Just say you won't let go
zeg me dat je niet los laat
I wake you up with some breakfast in bed
ik maak je wakker met ontbijt op bed
I'll bring you coffee
ik breng je koffie
With a kiss on your head
met een kus op je hoofd
And I'll take the kids to school
en ik breng de kinderen naar school
Wave them goodbye
zwaai ze gedag
And I'll thank my lucky stars for that night
en bedank mijn gelukssterren voor die nacht

Until we're grey and oldJames Arthur

When you looked over your shoulder
Toen je over je schouder keek
For a minute, I forget that I'm older
vergat een minuut , ik vergat dat ik ouder was
I wanna dance with you right now, oh
ik wil nu met je dansen, oh
And you look as beautiful as ever
en je ziet er mooi uit als altijd
And I swear that everyday you'll get better
en ik zweer het je wordt elke dag beter
You make me feel this way somehow
jij laat me op een of andere manier zo voelen
I'm so in love with you
ik ben zo verliefd op je
And I hope you know
en ik hoop dat je weet
Darling your love is more
Schat jouw liefde is meer
than its worth in gold
waard dan haar gewicht in goud
We've come so far my dear
we zijn zo ver gekomen mijn lief
Look how we've grown
kijk hoe we zijn gegroeit
And I wanna stay with you
en ik wil bij jou blijven
Until we're grey and old
tot we grijs en oud zijn
Just say you won't let go
zeg me dat je niet los laat
Just say you won't let go
zeg me dat je niet los laat
I wanna live with you
ik wil met je leven
Even when we're ghosts
zelfs als we geesten zijn
Cause you were always there for me
want jij was daar altijd voor mij
When I needed you most
wanneer ik je het meest nodig had
I'm gonna love you till
ik ga van je houden tot
My lungs give out
mijn longen het begeven
I promise till death we part
ik beloof je tot de dood ons scheidt
Like in our vows
net als in onze beloften
So I wrote this song for you
dus ik schreef dit lied voor je
Now everybody knows
nu weet iedereen
Cause it's just you and me
want het is jij en ik
Until we're grey and old
tot we grijs en oud zijn
Just say you won't let go
zeg me dat je niet los laat
Just say you won't let go
zeg me dat je niet los laat
Just say you won't let go
zeg me dat je niet los laat
Oh, just say you won't let go
oh, zeg dat je niet los laat
  • 35k

Last activities

Last edit byEbony Aigbe
Translated byFrania Kangni
These lyrics have been translated into 50 languagesThese lyrics have been translated into 50 languages

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now