Lyrics and TranslationSay You Won't Let Go

James Arthur

Last update on: September 13, 2016

Original Lyrics

danishTranslation in Danish

I met you in the dark
Jeg mødte dig i mørket
You lit me up
Du lyste mig op
You made me feel as though
Du fik mig til at føle
I was enough
At jeg var nok
We danced the night away
Vi dansede natten væk
We drank too much
Vi drak for meget
I held your hair back when
Jeg holdte dit hår tilbage da
You were throwing up
Du kastede op
Then you smiled over your shoulder
Så smilede du over din skulder
For a minute, I was stone cold sober
For et minut, var jeg helt ædru
I pulled you closer to my chest
Jeg trak dig tættere på mit bryst
And you asked me to stay over
Og du spurgte om jeg ville overnatte
I said, I already told ya
Jeg sagde, jeg allerede har sagt til dig
I think that you should get some rest
Jeg syntes du skal have lidt ro
I knew I loved you then
Jeg vidste jeg elskede dig
But you'd never know
Men du ville aldrig vide det
Cause I played it cool
For jeg spillede det cool
When I was scared of letting go
Da jeg var bange for at give slip
I know I needed you
Jeg ved jeg manglede dig
But I never showed
Men jeg viste det aldrig
But I wanna stay with you
Men jeg vil være med dig
Until we're grey and old
Indtil vi er grå og gamle
Just say you won't let go
Bare sig du ikke vil give slip
Just say you won't let go
Bare sig du ikke vil give slip
I wake you up with some breakfast in bed
Jeg vækker dig med noget morgenmad på sengen
I'll bring you coffee
Jeg bringer dig kaffe
With a kiss on your head
Med et kys på dit hoved
And I'll take the kids to school
Og jeg tager børnene i skole
Wave them goodbye
Vinker farvel til dem
And I'll thank my lucky stars for that night
Og jeg takker mine lykke stjerner for den nat

Until we're grey and oldJames Arthur

When you looked over your shoulder
Når du kiggede over din skulder
For a minute, I forget that I'm older
For et minut, glemmer jeg, at jeg er ældre
I wanna dance with you right now, oh
Jeg vil danse med dig lige nu, oh
And you look as beautiful as ever
Og du ser smuk ud som altid
And I swear that everyday you'll get better
Og jeg lover at hver dag, vil du blive bedre
You make me feel this way somehow
Du får mig til føle sådan på en måde
I'm so in love with you
Jeg er så forelsket i dig
And I hope you know
Og jeg håber du ved det
Darling your love is more
Skat din kærlighed er mere
than its worth in gold
Værd end det er i guld
We've come so far my dear
Vi kommet så langt min kære
Look how we've grown
Se hvordan vi er vokset
And I wanna stay with you
Og jeg vil blive med dig
Until we're grey and old
Indtil vi er grå og gamle
Just say you won't let go
Bare sig du ikke vil give slip
Just say you won't let go
Bare sig du ikke vil give slip
I wanna live with you
Jeg vil leve med dig
Even when we're ghosts
Selv når vi er spøgelser
Cause you were always there for me
Fordi du var der altid for mig
When I needed you most
Når jeg manglede dig mest
I'm gonna love you till
Jeg vil elske dig indtil
My lungs give out
Mine lunger giver op
I promise till death we part
Jeg lover til døden vi deler
Like in our vows
Ligesom i vores løfter
So I wrote this song for you
Så jeg skrev denne sang for dig
Now everybody knows
Nu ved alle
Cause it's just you and me
Fordi det er bare dig og mig
Until we're grey and old
Indtil vi er grå og gamle
Just say you won't let go
Bare sig du ikke vil give slip
Just say you won't let go
Bare sig du ikke vil give slip
Just say you won't let go
Bare sig du ikke vil give slip
Oh, just say you won't let go
Oh, bare sig du ikke giver slip
  • 35k

Last activities

Last edit byEbony Aigbe
Translated byEmil Tupev
These lyrics have been translated into 50 languagesThese lyrics have been translated into 50 languages

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now