LyricsDar Asheghi

Homayoun Shajarian

Last update on: July 22, 2017
No translations availableNo translations available
These lyrics are waiting for review
Omid Saremi suggested changes to these lyrics.

اینبار من یکبارگی، در عاشقی پیچیده ام اینبار من یکبارگی، از عافیت ببریده ام دل از خود برکنده ام، با چیز دیگر زنده ام عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده ام ای مردمان ای مردمان، از من نیاید مردمی دیوانه هم نندیشد آن، کندر دل اندیشیده ام امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد خواهد که ترساند مرا پنداشت من نادیده ام من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهر او من گیج کی باشم ولی، قاصد چنین گیجیده ام من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام حبس از کجا من از کجا، مال که را دزدیده ام در دیده من اندر آ، وز چشم من بنگر مرا زیرا برون از مرده ها، منزلگهی بگزیده ام تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیده ام

No translations availableNo translations available
  • 5

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now