Lyrics and TranslationCrazy for You

Hedley

Last update on: July 21, 2017

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

You're whole lotta crazy
Jsi docela šílená
I think you like it too
Myslím že se ti to taky líbí
But let me tell you baby
Ale dovol mi říct zlato
I'm so crazy for
Že jsem tak šílený pro
That's some good shit
Tohle je nějaká dobrá kravina
Whoa yeah, that's some good shit (oh)
Whoa jo, tohle je nějaká dobrá kravina (oh)
that's some good shit (ooh)
Tohle je nějaká dobrá kravina (ooh)
that's some good shit (yeah)
Tohle je nějaká dobrá kravina (yeah)
There's something bout the bright lights
Na těch jasných světel něco je
You find them on the right nights
Najdeš je v těch správných nocích
Forces you just can't fight
Přinutí tě, nemůžeš bojovat
You're trouble but it's alright (yeah)
Jsi problémová, ale to je v pohodě (jo)
Take control, please own me
Převezmi kontrolu, prosím, vlastni mě
Only love can save me
Jenom láska mě může zachránit
You're whole lotta crazy
Jsi docela šílená
I think you like it too
Myslím že se ti to taky líbí
But let me tell you baby
Ale dovol mi říct zlato
I'm so crazy for you
že jsem tak šílený pro tebe
So lose your mind, you psycho
Tak stát svou mysl, ty psychopate
I think I like it too
Myslím, že se mi to taky líbí
I gotta tell you baby
Musím ti říct zlato
I'm so crazy for you
že jsem tak šílený pro tebe
So crazy (oh)
Tak šílený (oh)
So crazy (ooh)
Tak šílený (ooh)
So crazy, baby
Tak šílený, zlato
I'm so crazy for you
že jsem tak šílený pro tebe
That's some good shit
Tohle je nějaká dobrá kravina
That's some good shit
Tohle je nějaká dobrá kravina
That's some good shit
Tohle je nějaká dobrá kravina
Upper class corruption, stone-cold seduction
Vyšší třída korupce, ledové svádění
It's that I just can't get enough of
Prostě se toho nemůžu nabažit
Your freak show keeps me coming
Tvoje freak show mě udržuje v pochodu
Take control, please own me
Převezmi kontrolu, prosím, vlastni mě
Only love can save me
Jenom láska mě může zachránit
You're whole lotta crazy
Jsi docela šílená
I think you like it too
Myslím že se ti to taky líbí
But let me tell you baby
Ale dovol mi říct zlato
I'm so crazy for you
že jsem tak šílený pro tebe
So lose your mind, you psycho
Tak stát svou mysl, ty psychopate
I think I like it too
Myslím, že se mi to taky líbí
I gotta tell you baby
Musím ti říct zlato
I'm so crazy for you
že jsem tak šílený pro tebe
So crazy (oh)
Tak šílený (oh)

That's some good shitHedley

So crazy (ooh)
Tak šílený (ooh)
So crazy, baby
Tak šílený, zlato
I'm so crazy for you
že jsem tak šílený pro tebe
That's some good shit
Tohle je nějaká dobrá kravina
That's some good shit
Tohle je nějaká dobrá kravina
That's some good shit
Tohle je nějaká dobrá kravina
I'm so crazy for you
že jsem tak šílený pro tebe
That's some good shit
Tohle je nějaká dobrá kravina
That's some good shit
Tohle je nějaká dobrá kravina
That's some good shit
Tohle je nějaká dobrá kravina
I'm so crazy for you
že jsem tak šílený pro tebe
So crazy (yeah yeah)
Tak šílený (jo jo)
So crazy (yeah yeah)
Tak šílený (jo jo)
So crazy, baby
Tak šílený, zlato
I'm so crazy for you
že jsem tak šílený pro tebe
So crazy (yeah)
Tak šílený (jo)
Oh I'm so crazy for you
Oh jsem tak šílený pro tebe
Baby, I'm so crazy for you
Zlato, jsem tak šílený pro tebe
Take control
Převezmi kontrolu
(that's some good shit)
(tohle je nějaká dobrá kravina)
Please own me
Prosím vlastní mě
(that's some good shit)
(tohle je nějaká dobrá kravina)
Only
Jedině
(that's some good shit)
(tohle je nějaká dobrá kravina)
Love can save me
Láska mě může zachránit
You're whole lotta crazy
Jsi docela šílená
I think you like it too
Myslím že se ti to taky líbí
But let me tell you baby
Ale dovol mi říct zlato
I'm so crazy for you
že jsem tak šílený pro tebe
So lose your mind, you psycho
Tak stát svou mysl, ty psychopate
I think I like it too
Myslím, že se mi to taky líbí
I gotta tell you baby
Musím ti říct zlato
I'm so crazy for you
že jsem tak šílený pro tebe
So crazy
Tak šílený
(that's some good shit)
(tohle je nějaká dobrá kravina)
So crazy
Tak šílený
(that's some good shit)
(tohle je nějaká dobrá kravina)
So crazy
Tak šílený
(that's some good shit)
(tohle je nějaká dobrá kravina)
Baby, I'm so crazy for you
Zlato, jsem tak šílený pro tebe
So crazy
Tak šílený
(that's some good shit)
(tohle je nějaká dobrá kravina)
So crazy
Tak šílený
(that's some good shit)
(tohle je nějaká dobrá kravina)
So crazy
Tak šílený
(that's some good shit)
(tohle je nějaká dobrá kravina)
Baby, I'm so crazy for you
Zlato, jsem tak šílený pro tebe
  • 241

Last activities

Synced byJordana
Translated bymuhd nur syafiq

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now