• Written by:
Last update on: September 9, 2022
No translations availableNo translations available

När man ser på hur barn′a växer opp och står i Kan man undra om barn'a nå′nsin får det som vi Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor

Finns det får och kor och vatten och luft? Kan de sola sig gratis? Finns det blommor och blad? Har de fläsk och potatis? Kan de ta sig ett bad? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl Men man hoppas att barn'a ändå får ett glas öl Ha det bra i värmen på en Sarakrog Rosenrött och himmelsblått Ska det va', vårt liv är inte bara knog Öl är till exempel gott När man ser på hur barn′a växer opp och står i Kan man undra om barn′a nå'nsin får det som vi Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor Finns det får och kor och vatten och luft? Får de döttrar och söner? Har de dragspel och vals? Har de kvar bruna bönor? Har de någonting alls? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl Men man hoppas att barn′a ändå får ett glas öl!

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

One place, for music creators.

Learn more