Lyrics and TranslationWatermelon Sugar

Harry Styles

Last update on: February 14, 2020

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino (90%)

Tastes like strawberries
Parang lasang istroberi
On a summer evenin'
Sa panahon ng tag-init na gabi
And it sounds just like a song
Parang katunog niya ay kanta
I want more berries
Gusto ko pa ng beris
And that summer feelin'
Sa panahon ng tag-init
It's so wonderful and warm
Ito ay nakakamangha at maligamgam
Breathe me in
Huminga malalim
Breathe me out
Huminga ng maginhawa
I don't know if I could ever go without
Hindi ko alam kung pupunta pa ko kung wala ka
I'm just thinking out loud
Nagiisip ako ng malakas
I don't know if I could ever go without
Hindi ko alam kung pupunta pa ko kung wala ka
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar
Pakwang matamis
Strawberries on a summer evenin'
Strawberries sa panahon ng tag-init na gabi
Baby, you're the end of June
Baby, ikaw ay huli sa buwan ng hunyo
I want your belly
Gusto ko ang iyong tiyan
And that summer feelin'
Sa panahon ng tag-init
Getting washed away in you
Getting washed away in you
Breathe me in
Huminga malalim
Breathe me out
Huminga ng maginhawa
I don't know if I could ever go without
Hindi ko alam kung pupunta pa ko kung wala ka
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis

I don't know if I could ever go withoutHarry Styles

Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
I just wanna taste it
Gusto kong t
I just wanna taste it
Gusto kong t
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Tastes like strawberries
Parang lasang istroberi
On a summer evenin'
Sa panahon ng tag-init na gabi
And it sounds just like a song
Parang katunog niya ay kanta
I want your belly
Gusto ko ang iyong tiyan
And that summer feelin'
Sa panahon ng tag-init
I don't know if I could ever go without
Hindi ko alam kung pupunta pa ko kung wala ka
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high (Sugar)
Watermelon sugar high (Sugar)
Watermelon sugar high (Sugar)
Watermelon sugar high (Sugar)
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
I just wanna taste it
Gusto kong t
I just wanna taste it (Woo)
Gusto kong t
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
I just wanna taste it
Gusto kong t
I just wanna taste it (Ooh)
Gusto kong t
Watermelon sugar high
Mataas na pakwang matamis
Watermelon sugar
Pakwang matamis
  • 226

Last activities

Translated byAmirHesam

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now