Lyrics and TranslationSunflower, Vol. 6

Harry Styles

Last update on: January 11, 2020

Original Lyrics

slovakTranslation in Slovak

Sunflower
Slnečnica
Sunflower
Slnečnica
My eyes, want you more than a melody
Moje oči ťa chcú viac, než melódiu
Let me inside
Nechaj ma ísť dovnútra
Wish I could get to know you
Prajem si, aby som ťa spoznal
Sunflowers
Slnečnice
Sometimes
Niekedy
Keep it sweet in your memory
Zanechávaš sladkosť v mojej pamäti
I was just tongue-tied
Mal som zviazaný jazyk
I don't wanna make you feel bad
Nechcem, aby si sa cítila zle kvôli mne
But I've been trying hard not to talk to you
Ale snažil som sa nerozprávať s tebou
Sunflower (Sunflower, sunflower)
Slnečnica (Slnečnica, slnečnica)
I couldn't want you any more
Nemôžem ťa už viac chcieť
Kiss in the kitchen like it's a dance floor
Bozk v kuchyni ako na tanečnom parkete
I couldn't want you any more tonight
Nemôžem ťa už viac chcieť, dnes večer
(Tonight, tonight, tonight)
(Dnes večer, dnes večer)
Wondering headshake
Divím sa, hlava hore
Tired eyes are the death of me
Unavené oči sú mojou smrťou
Mouthful of toothpaste
Ústa plné zubnej pasty
Before I got to know you
Predtým než som ťa spoznal
I've got your face
Mal som tvoju tvár
Hung up high in the gallery
Zavesenú vysoko v galérii
I love this shade
Milujem tento tieň
(Sunflower, sunflower)
(Slnečnica, slnečnica)
Your flowers just died
Tvoje kvety zomreli
Plant new seeds in the melody
Zasaď nové semienka v melódií

I couldn't want you any moreHarry Styles

Let me inside, I wanna get to know you
Nechaj ma ísť dovnútra, chcem ťa spoznať
I don't wanna make you feel bad
Nechcem, aby si sa cítila zle kvôli mne
But I've been trying hard not to act a fool
Ale snažil som sa nechovať ako hlupák
Sunflower (Sunflower, sunflower)
Slnečnica (Slnečnica, slnečnica)
I couldn't want you any more
Nemôžem ťa už viac chcieť
Kiss in the kitchen like it's a dance floor
Bozk v kuchyni ako na tanečnom parkete
I couldn't want you any more tonight
Nemôžem ťa už viac chcieť, dnes večer
(Tonight, tonight, tonight)
(Dnes večer, dnes večer)
I couldn't want you any more
Nemôžem ťa už viac chcieť
Kids in the kitchen listen to dance hall
Bozk v kuchyni, ako na tanečnom pódiu
I couldn't want you any more tonight
Nemôžem ťa už viac chcieť, dnes večer
Sunflower
Slnečnica
My eyes, want you more than a melody
Moje oči ťa chcú viac, než melódiu
Let me inside
Nechaj ma ísť dovnútra
Wish I could get to know you
Prajem si, aby som ťa spoznal
Sunflowers just died
Slnečnice zomreli
Keep it sweet in your memory
Zanechávaš sladkosť v mojej pamäti
I'm still tongue-tied
Stále mám zviazaný jazyk
Sunflower, sunflower
Slnečnica, slnečnica
Sunflower, sunflower
Slnečnica, slnečnica
Sunflower, sunflower
Slnečnica, slnečnica
Ayy, woo, ow
Ayy, woo, ow
Woo-woo, woo, woo-woo, woo
Woo-woo, woo, woo-woo, woo
Woo-woo, woo, woo-woo, woo
Woo-woo, woo, woo-woo, woo
Woo-woo, woo, woo-woo, woo
Woo-woo, woo, woo-woo, woo
Yeah
Yeah
Ooh-woo, ooh-ooh
Ooh-woo, ooh-ooh
Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo
  • 227

Last activities

Synced byOishika Sinha
Translated byFredi Herrera

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now