Lyrics and TranslationSunflower, Vol. 6

Harry Styles

Last update on: January 11, 2020

Original Lyrics

azerbaijaniTranslation in Azerbaijani

Sunflower
Günəbaxan
Sunflower
Günəbaxan
My eyes, want you more than a melody
Gözlərim, səni melodiyadan daha çox istəyir
Let me inside
Qoy içəri girim
Wish I could get to know you
Kaş səni tanıya bilərdim
Sunflowers
Günəbaxanlar
Sometimes
Bəzən
Keep it sweet in your memory
Xatirəndə əziz saxla
I was just tongue-tied
Sadəcə dilim tutulmuşdu
I don't wanna make you feel bad
Səni pis hiss etdirmək istəmirəm
But I've been trying hard not to talk to you
Amma səninlə danışmamaq üçün çox cəhd edirdim
Sunflower (Sunflower, sunflower)
Günəbaxan (günəbaxan,günəbaxan)
I couldn't want you any more
Səni daha çox istəyə bilməzdim
Kiss in the kitchen like it's a dance floor
Mətbəxdəki öpüş sanki rəqs zalı kimidi
I couldn't want you any more tonight
Səni bu gecə daha artıq istəyə bilməzdim
(Tonight, tonight, tonight)
(Bu gecə, bu gecə, bu gecə)
Wondering headshake
Başımı yelləyirəm
Tired eyes are the death of me
Yorğun gözlər mənim ölümümdü
Mouthful of toothpaste
Ağız dolusu diş məcunu
Before I got to know you
Səni tanımamışdan qabaq
I've got your face
Sənin üzünü bilirəm
Hung up high in the gallery
Qalereyada yuxarıda asılıb
I love this shade
Bu kölgəni sevirəm
(Sunflower, sunflower)
(Günəbaxan,günəbaxan)
Your flowers just died
Sənin güllərin öldü
Plant new seeds in the melody
Melodiyaya yeni toxumlar ək

I couldn't want you any moreHarry Styles

Let me inside, I wanna get to know you
Qoy içəri girim, səni tanımaq istəyirəm
I don't wanna make you feel bad
Səni pis hiss etdirmək istəmirəm
But I've been trying hard not to act a fool
Ancaq axmaq olmamaq üçün çox cəhd edirdim
Sunflower (Sunflower, sunflower)
Günəbaxan (günəbaxan,günəbaxan)
I couldn't want you any more
Səni daha çox istəyə bilməzdim
Kiss in the kitchen like it's a dance floor
Mətbəxdəki öpüş sanki rəqs zalı kimidi
I couldn't want you any more tonight
Səni bu gecə daha artıq istəyə bilməzdim
(Tonight, tonight, tonight)
(Bu gecə, bu gecə, bu gecə)
I couldn't want you any more
Səni daha çox istəyə bilməzdim
Kids in the kitchen listen to dance hall
Mətbəxdəki uşaqlar rəqs zalına qulaq asır
I couldn't want you any more tonight
Səni bu gecə daha artıq istəyə bilməzdim
Sunflower
Günəbaxan
My eyes, want you more than a melody
Gözlərim, səni melodiyadan daha çox istəyir
Let me inside
Qoy içəri girim
Wish I could get to know you
Kaş səni tanıya bilərdim
Sunflowers just died
Günəbaxanlar öldü
Keep it sweet in your memory
Xatirəndə əziz saxla
I'm still tongue-tied
Mən hələ də dilim tutulmuş vəziyyətdəyəm
Sunflower, sunflower
Günəbaxan,günəbaxan
Sunflower, sunflower
Günəbaxan,günəbaxan
Sunflower, sunflower
Günəbaxan,günəbaxan
Ayy, woo, ow
Ayy, woo, ow
Woo-woo, woo, woo-woo, woo
Woo woo, woo, woo
Woo-woo, woo, woo-woo, woo
Woo woo, woo, woo
Woo-woo, woo, woo-woo, woo
Woo woo, woo, woo
Yeah
Yeah
Ooh-woo, ooh-ooh
Ohh woo, ohh ohh
Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Doo, doo ,doo, doo,doo
  • 227

Last activities

Synced byOishika Sinha
Translated byFredi Herrera

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now