Lyrics and TranslationGolden

Harry Styles

Last update on: November 27, 2020

Original Lyrics

slovakTranslation in Slovak

Ha!
Ha!
Golden, golden, golden as I open my eyes
Zlatá, zlatá, zlatá, keď otvorím oči
Holding focus, hoping, take me back to the light
Držím to, sústredím sa, dúfam, zober ma späť za svetlom
I know you were way too bright for me
Viem, že si bola pre mňa príliš zlatá
I'm hopeless, broken, so you wait for me in the sky
Som beznádejný, zlomený, tak ma počkaj na nebi
Brown my skin just right
Hnedá koža, mám pravdu
You're so golden
Si tak zlatá
You're so golden
Si tak zlatá
I'm out of my head, and I know that you're scared
Som úplne mimo, a viem že sa bojíš
Because hearts get broken
Pretože srdcia sa lámu
I don't want to be alone
Nechcem byť sám
I don't want to be alone when it ends
Nechcem byť sám až to skončí
Don't wanna let you know
Nechcem ti povedať
I don't want to be alone
Nechcem byť sám
But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
Ale cítim, ako ma to zviera (Cítim, ako ma to zviera)

I don't want to be aloneHarry Styles

I can feel you take control (I can feel you take control)
A cítim, ako preberáš kontrolu (Cítim, ako preberáš kontrolu)
Of who I am, and all I've ever known
Nad tým kto som, a čo som vždy poznal
Lovin' is the antidote
Milujúci je protijed
Golden
Zlatá
You're so golden
Si tak zlatá
I don't want to be alone
Nechcem byť sám
You're so golden
Si tak zlatá
You're so golden
Si tak zlatá
I'm out of my head, and I know that you're scared
Som úplne mimo, a viem že sa bojíš
Because hearts get broken
Pretože srdcia sa lámu
I know that you're scared because I'm so open
Viem, že sa bojíš, pretože som tak úprimný
You're so golden
Si tak zlatá
I don't want to be alone
Nechcem byť sám
You're so golden
Si tak zlatá
You're so golden
Si tak zlatá
You're so golden
Si tak zlatá
I'm out of my head, and I know that you're scared
Som úplne mimo, a viem že sa bojíš
Because hearts get broken
Pretože srdcia sa lámu
  • 486

Last activities

Synced byBoris Yanis
Translated byIdelia Jo

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now