Lyrics and TranslationGolden

Harry Styles

Last update on: November 27, 2020

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

Ha!
Ha!
Golden, golden, golden as I open my eyes
Złoto, złoto, złoto, kiedy otwieram oczy
Holding focus, hoping, take me back to the light
Mam nadzieję, że skupienie, zabierze mnie z powrotem do światła
I know you were way too bright for me
Wiem że byłaś dla mnie zbyt jaskrawa
I'm hopeless, broken, so you wait for me in the sky
Jestem bez nadziei, złamany, więc czekaj na mnie w niebie
Brown my skin just right
Przybrązowij moją skórę w sam raz
You're so golden
Jesteś taka złota
You're so golden
Jesteś taka złota
I'm out of my head, and I know that you're scared
Wychodzę z siebie i wiem tylko, że się boisz
Because hearts get broken
Bo serca bywają łamane
I don't want to be alone
Nie chcę być sam
I don't want to be alone when it ends
Nie chcę być sam kiedy to się skończy
Don't wanna let you know
Nie chcę żebyś wiedziała
I don't want to be alone
Nie chcę być sam
But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
Ale czuję, że to się wzmacnia (czuję, że to się wzmacnia)

I don't want to be aloneHarry Styles

I can feel you take control (I can feel you take control)
Czuję, że przejmujesz kontrolę (czuję, że przejmujesz kontrolę)
Of who I am, and all I've ever known
Nad tym kim jestem i wszystkim co kiedykolwiek znałem
Lovin' is the antidote
Miłość jest antidotum
Golden
Złota
You're so golden
Jesteś taka złota
I don't want to be alone
Nie chcę być sam
You're so golden
Jesteś taka złota
You're so golden
Jesteś taka złota
I'm out of my head, and I know that you're scared
Wychodzę z siebie i wiem tylko, że się boisz
Because hearts get broken
Bo serca bywają łamane
I know that you're scared because I'm so open
Wiem że się boisz bo jestem taki otwarty
You're so golden
Jesteś taka złota
I don't want to be alone
Nie chcę być sam
You're so golden
Jesteś taka złota
You're so golden
Jesteś taka złota
You're so golden
Jesteś taka złota
I'm out of my head, and I know that you're scared
Wychodzę z siebie i wiem tylko, że się boisz
Because hearts get broken
Bo serca bywają łamane
  • 484

Last activities

Translated byIdelia Jo

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now