Lyrics and TranslationGolden

Harry Styles

Last update on: November 27, 2020

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

Ha!
Ha!
Golden, golden, golden as I open my eyes
Ginintuan, ginintuan, ginintuan nang iminulat ko ang aking mga mata
Holding focus, hoping, take me back to the light
Nanatiling nakatuon, umaasa, ibalik ako sa liwanag
I know you were way too bright for me
Alam kong masyado kang maliwanag para sakin
I'm hopeless, broken, so you wait for me in the sky
Ako'y walang pag-asa, sawi, kaya hintayin mo ko sa kalangitan
Brown my skin just right
Ibilad ang aking balat ng tama
You're so golden
Ika'y masyadong ginintuan
You're so golden
Ika'y masyadong ginintuan
I'm out of my head, and I know that you're scared
Ako'y nawawala na sa isip, at alam kong takot ka
Because hearts get broken
Dahil nawawasak ang mga puso
I don't want to be alone
Ayaw kong mag-isa
I don't want to be alone when it ends
Ayaw kong mag-isa kapag natapos ito
Don't wanna let you know
Ayaw kong ipaalam sayo
I don't want to be alone
Ayaw kong mag-isa
But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
Pero dama ko na nagtetake hold (dama ko na nagtetake hold)

I don't want to be aloneHarry Styles

I can feel you take control (I can feel you take control)
Dama kong ika'y kumukontrol (Dama kong ika'y kumukontrol)
Of who I am, and all I've ever known
Sa kung sino ako, at sa lahat ng alam ko
Lovin' is the antidote
Nagugustuhan ko ang lunas
Golden
Ginintuan
You're so golden
Ika'y masyadong ginintuan
I don't want to be alone
Ayaw kong mag-isa
You're so golden
Ika'y masyadong ginintuan
You're so golden
Ika'y masyadong ginintuan
I'm out of my head, and I know that you're scared
Ako'y nawawala na sa isip, at alam kong takot ka
Because hearts get broken
Dahil nawawasak ang mga puso
I know that you're scared because I'm so open
Alam kong takot ka dahil ako'y malaya
You're so golden
Ika'y masyadong ginintuan
I don't want to be alone
Ayaw kong mag-isa
You're so golden
Ika'y masyadong ginintuan
You're so golden
Ika'y masyadong ginintuan
You're so golden
Ika'y masyadong ginintuan
I'm out of my head, and I know that you're scared
Ako'y nawawala na sa isip, at alam kong takot ka
Because hearts get broken
Dahil nawawasak ang mga puso
  • 486

Last activities

Synced byBoris Yanis
Translated byIdelia Jo

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now