Lyrics and TranslationGolden

Harry Styles

Last update on: November 27, 2020

Original Lyrics

danishTranslation in Danish

Ha!
Ha!
Golden, golden, golden as I open my eyes
Gylden, gylden, gylden i det jeg åbner mine øjne
Holding focus, hoping, take me back to the light
Holder fokus, håber, tag mig tilbage til lyset
I know you were way too bright for me
Jeg ved, du var alt for lys til mig
I'm hopeless, broken, so you wait for me in the sky
Jeg er håbløs, knust, så du venter på mig i himlen
Brown my skin just right
Brun min hud helt rigtigt
You're so golden
Du er så gylden
You're so golden
Du er så gylden
I'm out of my head, and I know that you're scared
Jeg er ude af mig selv, og jeg ved, du er bange
Because hearts get broken
Fordi hjerter bliver knust
I don't want to be alone
Jeg vil ikke være alene
I don't want to be alone when it ends
Jeg vil ikke være alene, når det ender
Don't wanna let you know
Vil ikke lade dig vide
I don't want to be alone
Jeg vil ikke være alene
But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
Men jeg kan mærke, det tager hold (jeg kan mærke, det tager hold)

I don't want to be aloneHarry Styles

I can feel you take control (I can feel you take control)
Jeg kan mærke, du tager kontrol (jeg kan mærke, du tager kontrol)
Of who I am, and all I've ever known
Over den jeg er, og alt hvad jeg nogensinde har vidst
Lovin' is the antidote
Elske er modgiften
Golden
Gylden
You're so golden
Du er så gylden
I don't want to be alone
Jeg vil ikke være alene
You're so golden
Du er så gylden
You're so golden
Du er så gylden
I'm out of my head, and I know that you're scared
Jeg er ude af mig selv, og jeg ved, du er bange
Because hearts get broken
Fordi hjerter bliver knust
I know that you're scared because I'm so open
Jeg ved, du er bange, for jeg er så åben
You're so golden
Du er så gylden
I don't want to be alone
Jeg vil ikke være alene
You're so golden
Du er så gylden
You're so golden
Du er så gylden
You're so golden
Du er så gylden
I'm out of my head, and I know that you're scared
Jeg er ude af mig selv, og jeg ved, du er bange
Because hearts get broken
Fordi hjerter bliver knust
  • 486

Last activities

Synced byBoris Yanis
Translated byIdelia Jo

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now