Lyrics and TranslationFalling

Harry Styles

Last update on: August 1, 2020

Original Lyrics

swedishTranslation in Swedish

I'm in my bed
Jag är i min säng
And you're not here
Och du är inte här
And there's no one to blame
Och det finns ingen att skylla på
But the drink in my wandering hands
Förutom drinkarna och mina vandrande händer
Forget what I said
Glöm vad jag sa
It's not what I meant
Det var inte det jag menade
And I can't take it back
Och jag kan inte ta tillbaka det
I can't unpack the baggage you left
Jag kan inte packa upp bagaget du lämna
What am I now? What am I now?
Vad är jag nu? Vad är jag nu?
What if I'm someone I don't want around?
Tänk om jag är någon jag inte vill ha runt?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Jag faller igen, jag faller igen, jag faller
What if I'm down?
Tänk om jag är nere?
What if I'm out?
Tänk om jag är ute?
What if I'm someone you won't talk about?
Tänk om jag är någon du inte vill prata om?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Jag faller igen, jag faller igen, jag faller
You said you care
Du sa att du brydde dig
And you missed me too
Och du saknade mig med

What if I'm someone you won't talk about?Harry Styles

And I'm well aware I write too many songs about you
Och jag är fullt medveten om att jag skriver allt för många låtar om dig
And the coffee's out
Och kaffet är slut
At the Beachwood Cafe
På Beachwood Café
And it kills me 'cause I know we've run out of things we can say
Och det dödar mig 'för jag vet att vi har slut på saker som vi kan säga
What am I now? What am I now?
Vad är jag nu? Vad är jag nu?
What if I'm someone I don't want around?
Tänk om jag är någon jag inte vill ha runt?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Jag faller igen, jag faller igen, jag faller
What if I'm down?
Tänk om jag är nere?
What if I'm out?
Tänk om jag är ute?
What if I'm someone you won't talk about?
Tänk om jag är någon du inte vill prata om?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Jag faller igen, jag faller igen, jag faller
And I get the feeling that you'll never need me again
Och jag får känslan av att du aldrig kommer behöva mig igen
What am I now? What am I now?
Vad är jag nu? Vad är jag nu?
What if you're someone I just want around
Tänk om du är någon jag bara vill ha runt
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Jag faller igen, jag faller igen, jag faller
What if I'm down?
Tänk om jag är nere?
What if I'm out?
Tänk om jag är ute?
What if I'm someone you won't talk about?
Tänk om jag är någon du inte vill prata om?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Jag faller igen, jag faller igen, jag faller
  • 1k

Last activities

Synced byParsa ad
Translated byDaniela Torres

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now