Lyrics and TranslationFalling

Harry Styles

Last update on: August 1, 2020

Original Lyrics

nepaliTranslation in Nepali (91%)

I'm in my bed
म मेरो ओछ्यानमा छु
And you're not here
र तपाईं यहाँ हुनुहुन्न
And there's no one to blame
र दोष लाउने कोही छैन
But the drink in my wandering hands
तर यो drink भटक्यों मेरो हातहरूमा
Forget what I said
मैले भनेका बिर्सनुहोस्
It's not what I meant
मेरो मतलब यो के होईन
And I can't take it back
र म त्यसलाई फिर्ता लिन सक्दिन
I can't unpack the baggage you left
तपाईंले छोड्नुभएको सामान म खोल्न सक्दिन
What am I now? What am I now?
म अब के हुँ म अब के हुँ
What if I'm someone I don't want around?
यदि म त्यस्तो मान्छे हुँ जसलाई म वरिपरि चाहन्न?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
म फेरि गिरिरहेको छु, म फेरि गिरिरहेको छु, म झर्दै छु
What if I'm down?
के हुन्छ यदि म तल छु भने?
What if I'm out?
के हुन्छ यदि म गई हाले भने?
What if I'm someone you won't talk about?
के यदि म त्यस्तो मान्छे हो जसको बारेमा तपाईं कुरा गर्नुहुन्न?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
म फेरि गिरिरहेको छु, म फेरि गिरिरहेको छु, म झर्दै छु
You said you care
तपाईले ख्याल गर्नुभयो
And you missed me too
र तपाईंले मलाई पनि याद गर्नुभयो

What if I'm someone you won't talk about?Harry Styles

And I'm well aware I write too many songs about you
र म राम्ररी जान्दछु कि म तपाईंको बारेमा धेरै गीतहरू लेख्छु
And the coffee's out
And the coffee's out
At the Beachwood Cafe
At the Beachwood Cafe
And it kills me 'cause I know we've run out of things we can say
र यसले मलाई मार्यो 'किनभने म जान्दछु हामी भन्न सक्दछौं जुन बाहिर भन्न सकिन्छ
What am I now? What am I now?
म अब के हुँ म अब के हुँ
What if I'm someone I don't want around?
यदि म त्यस्तो मान्छे हुँ जसलाई म वरिपरि चाहन्न?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
म फेरि गिरिरहेको छु, म फेरि गिरिरहेको छु, म झर्दै छु
What if I'm down?
के हुन्छ यदि म तल छु भने?
What if I'm out?
के हुन्छ यदि म गई हाले भने?
What if I'm someone you won't talk about?
के यदि म त्यस्तो मान्छे हो जसको बारेमा तपाईं कुरा गर्नुहुन्न?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
म फेरि गिरिरहेको छु, म फेरि गिरिरहेको छु, म झर्दै छु
And I get the feeling that you'll never need me again
र म यस्तो महसुस गर्दछु कि तपाईलाई मेरो फेरि कहिले पनि आवश्यक पर्दैन
What am I now? What am I now?
म अब के हुँ म अब के हुँ
What if you're someone I just want around
के भो यदि तपाईं कोहीएक हुनुहुन्छ जुन म वरिपरि चाहन्छु
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
म फेरि गिरिरहेको छु, म फेरि गिरिरहेको छु, म झर्दै छु
What if I'm down?
के हुन्छ यदि म तल छु भने?
What if I'm out?
के हुन्छ यदि म गई हाले भने?
What if I'm someone you won't talk about?
के यदि म त्यस्तो मान्छे हो जसको बारेमा तपाईं कुरा गर्नुहुन्न?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
म फेरि गिरिरहेको छु, म फेरि गिरिरहेको छु, म झर्दै छु
  • 1k

Last activities

Synced byParsa ad
Translated byDaniela Torres

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now