Lyrics and TranslationFalling

Harry Styles

Last update on: August 1, 2020

Original Lyrics

latvianTranslation in Latvian (82%)

I'm in my bed
Esmu savā gultā
And you're not here
Un tu neesi šeit
And there's no one to blame
Un tajā nevar vainot nevienu
But the drink in my wandering hands
Bet tikai dzērienu manās laižņojošās rokās
Forget what I said
Aizmirsti, ko es teicu
It's not what I meant
Tas nav tas, ko vēlējos teikt
And I can't take it back
Un es nevaru paņemt vārdus atpakaļ
I can't unpack the baggage you left
Es nevaru atpakot bagāžu, kuru atstāji
What am I now? What am I now?
Kas gan esmu tagad? Kas gan esmu tagad?
What if I'm someone I don't want around?
Kas, ja esmu kāds, kuru nevēlos sev blakām?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Es krītu atkal, es krītu atkal, es krītu
What if I'm down?
What if I'm down?
What if I'm out?
What if I'm out?
What if I'm someone you won't talk about?
Kas, ja es esmu kāds par kuru tu nevēlies runāt?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Es krītu atkal, es krītu atkal, es krītu
You said you care
Tu teici, ka tev rūp
And you missed me too
Un tu arī skumsti pēc manis

What if I'm someone you won't talk about?Harry Styles

And I'm well aware I write too many songs about you
Un es pilnībā apjēdzu, ka rakstu pārāk daudz dziesmu par tevi
And the coffee's out
And the coffee's out
At the Beachwood Cafe
At the Beachwood Cafe
And it kills me 'cause I know we've run out of things we can say
Un tas nogalina mani, jo es zinu, ka mums beigušies vārdi, kurus varam teikt
What am I now? What am I now?
Kas gan esmu tagad? Kas gan esmu tagad?
What if I'm someone I don't want around?
Kas, ja esmu kāds, kuru nevēlos sev blakām?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Es krītu atkal, es krītu atkal, es krītu
What if I'm down?
What if I'm down?
What if I'm out?
What if I'm out?
What if I'm someone you won't talk about?
Kas, ja es esmu kāds par kuru tu nevēlies runāt?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Es krītu atkal, es krītu atkal, es krītu
And I get the feeling that you'll never need me again
Un man brīžiem ir sajūta, ka es tev vairs nekad nebūšu vajadzīgs
What am I now? What am I now?
Kas gan esmu tagad? Kas gan esmu tagad?
What if you're someone I just want around
Kas, ja tu esi tas, kuru vien vēlos sev blakām?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Es krītu atkal, es krītu atkal, es krītu
What if I'm down?
What if I'm down?
What if I'm out?
What if I'm out?
What if I'm someone you won't talk about?
Kas, ja es esmu kāds par kuru tu nevēlies runāt?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Es krītu atkal, es krītu atkal, es krītu
  • 1k

Last activities

Synced byParsa ad
Translated bySa Ia

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now