Lyrics and TranslationFalling

Harry Styles

Last update on: August 1, 2020

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino (91%)

I'm in my bed
Ako'y nasa aking kama
And you're not here
At wala ka rito
And there's no one to blame
At walang masisisi
But the drink in my wandering hands
Kundi ang inumin sa aking kamay na gumagala
Forget what I said
Kalumitan ang sinabi ko
It's not what I meant
Hindi ito ang ibig kong sabihin
And I can't take it back
At hindi ko na mababawi
I can't unpack the baggage you left
Di ko na ibabalik ang mga empakeng iniwan mo
What am I now? What am I now?
Ano na ako ngayon? Ano na ako ngayon?
What if I'm someone I don't want around?
Paano kung ako 'yong taong ayaw ko makasama?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog
What if I'm down?
Paano kung ako'y bigo na?
What if I'm out?
Paano 'pag wala na ko?
What if I'm someone you won't talk about?
Paano kung ako 'yong taong hindi mo mapapag-usapan
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog
You said you care
Sabi mo may pake ka
And you missed me too
At namiss mo rin ako

What if I'm someone you won't talk about?Harry Styles

And I'm well aware I write too many songs about you
At alam ko na masyadong marami na akong sinusulat na kanta tungkol sayo
And the coffee's out
And the coffee's out
At the Beachwood Cafe
At the Beachwood Cafe
And it kills me 'cause I know we've run out of things we can say
At masakit sakin kasi alam ko na wala na tayong kayang masabi
What am I now? What am I now?
Ano na ako ngayon? Ano na ako ngayon?
What if I'm someone I don't want around?
Paano kung ako 'yong taong ayaw ko makasama?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog
What if I'm down?
Paano kung ako'y bigo na?
What if I'm out?
Paano 'pag wala na ko?
What if I'm someone you won't talk about?
Paano kung ako 'yong taong hindi mo mapapag-usapan
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog
And I get the feeling that you'll never need me again
And dama ko na hindi mo na ako kakailanganin
What am I now? What am I now?
Ano na ako ngayon? Ano na ako ngayon?
What if you're someone I just want around
Paano kung ikaw 'yong taong gusto ko makasama?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog
What if I'm down?
Paano kung ako'y bigo na?
What if I'm out?
Paano 'pag wala na ko?
What if I'm someone you won't talk about?
Paano kung ako 'yong taong hindi mo mapapag-usapan
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog na, ako'y nahuhulog
  • 1k

Last activities

Synced byParsa ad
Translated byDaniela Torres

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now