Lyrics and TranslationFalling

Harry Styles

Last update on: August 1, 2020

Original Lyrics

czechTranslation in Czech (91%)

I'm in my bed
Jsem v posteli
And you're not here
A ty tu nejsi
And there's no one to blame
A není tu nikdo kdo by byl vinný
But the drink in my wandering hands
Jen drink v mých toulavých rukách
Forget what I said
Zapomeň, co jsem řekl
It's not what I meant
Nemyslel jsem to tak
And I can't take it back
A už to nemůžu vzít zpátky
I can't unpack the baggage you left
Nemůžu se zbavit toho, co jsi tady zanechal
What am I now? What am I now?
Co jsem teď? Co jsem teď?
What if I'm someone I don't want around?
Co když jsem někdo, koho nechci mít poblíž?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Zase padám, zase padám, pádam
What if I'm down?
Co když jsem dole?
What if I'm out?
Co když jsem venku?
What if I'm someone you won't talk about?
Co když jsem někdo, o kom nebudeš mluvit?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Zase padám, zase padám, pádam
You said you care
Říkals, že ti na mně záleží
And you missed me too
A že ti taky chybím

What if I'm someone you won't talk about?Harry Styles

And I'm well aware I write too many songs about you
A já vím, že jsem o tobě napsal až moc písniček
And the coffee's out
And the coffee's out
At the Beachwood Cafe
At the Beachwood Cafe
And it kills me 'cause I know we've run out of things we can say
A zabíjí mě to, protože už si nemáme co říct
What am I now? What am I now?
Co jsem teď? Co jsem teď?
What if I'm someone I don't want around?
Co když jsem někdo, koho nechci mít poblíž?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Zase padám, zase padám, pádam
What if I'm down?
Co když jsem dole?
What if I'm out?
Co když jsem venku?
What if I'm someone you won't talk about?
Co když jsem někdo, o kom nebudeš mluvit?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Zase padám, zase padám, pádam
And I get the feeling that you'll never need me again
A mám pocit, že už mě nebudeš potřebovat
What am I now? What am I now?
Co jsem teď? Co jsem teď?
What if you're someone I just want around
Co když jsi někdo, koho chci mít poblíž?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Zase padám, zase padám, pádam
What if I'm down?
Co když jsem dole?
What if I'm out?
Co když jsem venku?
What if I'm someone you won't talk about?
Co když jsem někdo, o kom nebudeš mluvit?
I'm falling again, I'm falling again, I'm falling
Zase padám, zase padám, pádam
  • 1k

Last activities

Synced byParsa ad

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now