Lyrics and TranslationCherry

Harry Styles

Original Lyrics

norwegianTranslation in Norwegian (94%)

Don't you call him baby
Ikke kall ham baby
We're not talking lately
Vi snakker ikke i det siste
Don't you call him what you used to call me
Ikke kalle ham det du pleide å kalle meg
I, I confess I can tell that you are at your best
Jeg, jeg innrømmer at jeg kan fortelle at du er på ditt beste
I'm selfish so I'm hating it
Jeg er egoistisk, så jeg hater det
I noticed that there's a piece of you in how I dress
Jeg la merke til at det er et stykke av deg i hvordan jeg kler meg
Take it as a compliment
Ta det som et kompliment
Don't you call him baby
Ikke kall ham baby
We're not talking lately
Vi snakker ikke i det siste
Don't you call him what you used to call me
Ikke kalle ham det du pleide å kalle meg
I, I just miss
Jeg, jeg savner bare

Don't you call him babyHarry Styles

I just miss your accent and your friends
Jeg savner bare aksenten din og vennene dine
Did you know I still talk to them?
Visste du at jeg fremdeles snakket med dem?
Does he take you walking round his parents' gallery?
Does he take you walking round his parents' gallery?
Don't you call him baby
Ikke kall ham baby
We're not talking lately
Vi snakker ikke i det siste
Don't you call him what you used to call me
Ikke kalle ham det du pleide å kalle meg
Don't you call him baby
Ikke kall ham baby
We're not talking lately
Vi snakker ikke i det siste
Don't you call him what you used to call me
Ikke kalle ham det du pleide å kalle meg
Coucou, tu dors?
Heihei, sover du?
Oh, j'suis désolée
Åh, jeg beklager
Bah non
Vel nei
Nan, c'est pas marrant
Nei, det er ikke morsomt
Ouais, t'es à la plage et maintenant...
Ja, du er på stranden og nå ...
Parfait, allez
Perfekt, kom igjen
  • 247

Last activities

Translated bySara Bellisario

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now