Lyrics and TranslationCherry

Harry Styles

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

Don't you call him baby
Neříkej mu zlato
We're not talking lately
Poslední dobou spolu nemluvíme
Don't you call him what you used to call me
Neříkej mu tak jako jsi říkala mně
I, I confess I can tell that you are at your best
Já, já se přiznávám, že ti můžu říct, že jsi v nejlepším
I'm selfish so I'm hating it
Jsem sobecký, tak to nesnášim
I noticed that there's a piece of you in how I dress
Všiml jsem si, že je kousek tebe v mém stylu oblékání
Take it as a compliment
Vem to jako kompliment
Don't you call him baby
Neříkej mu zlato
We're not talking lately
Poslední dobou spolu nemluvíme
Don't you call him what you used to call me
Neříkej mu tak jako jsi říkala mně
I, I just miss
Já, mně jen chybí

Don't you call him babyHarry Styles

I just miss your accent and your friends
Jen mi chybí tvůj přízvuk a tvoji kamarádi
Did you know I still talk to them?
Viš, že se s nimi pořád bavím?
Does he take you walking round his parents' gallery?
Bere tě on do galerie svých rodičů?
Don't you call him baby
Neříkej mu zlato
We're not talking lately
Poslední dobou spolu nemluvíme
Don't you call him what you used to call me
Neříkej mu tak jako jsi říkala mně
Don't you call him baby
Neříkej mu zlato
We're not talking lately
Poslední dobou spolu nemluvíme
Don't you call him what you used to call me
Neříkej mu tak jako jsi říkala mně
Coucou, tu dors?
Ahoj, spíš?
Oh, j'suis désolée
Oh, omlouvám se
Bah non
Bah ne
Nan, c'est pas marrant
Ne, není to vtipné
Ouais, t'es à la plage et maintenant...
Jo, jsi na pláži a teď ...
Parfait, allez
Perfektní, no tak
  • 247

Last activities

Translated bySara Bellisario

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now