Lyrics and TranslationCanyon Moon

Harry Styles

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

You gotta see it to believe it
Musisz zobaczyć, aby uwierzyć
Sky never looked so blue
Niebo nigdy nie było tak błękitne
So hard to leave it
Tak trudno to zostawić
That's what I always do
Zawszę to robię
So I keep thinking back to
Więc wracam myślami do
A time under the canyon moon
Czasu pod księżycem kanionu
The world's happy waiting
Świat jest szczęśliwy czekając
Doors yellow, broken, blue
Drzwi żółte, rozbite, niebieskie
I heard Jenny saying
Słyszałem Jenny która mówi
"Go get the kids from school"
"Idź po dzieci ze szkoły"
And I keep thinking back to
I wracam myślami do
A time under the canyon moon
Czasu pod księżycem kanionu
I'll be gone too long from you
Za niedługo mnie nie będzie
Staring at the ceiling
Zaczynając od sufitu
Two weeks and I'll be home
Dwa tygodnie i będę w domu
Carry the feeling
Nieść to uczucie
Through Paris, all through Rome
Przez Paryż, przez cały Rzym
And I'm still thinking back to
I wciąż wracam myślami do
A time under the canyon moon
Czasu pod księżycem kanionu
I'm going, oh I'm going
Ja idę, oh ja idę

A time under the canyon moonHarry Styles

I'm going, oh I'm going
Ja idę, oh ja idę
I'm going, oh I'm going home
Ja ide, oh ja ide do domu
I'm going, oh I'm going
Ja idę, oh ja idę
I'm going, oh I'm going
Ja idę, oh ja idę
I'm going, oh I'm going home
Ja ide, oh ja ide do domu
Quick pause in conversation
Szybka pauza w konwersacji
She plays songs I've never heard
Grała piosnki które nigdy nie słyszałem
An old lover's hippie music
Muzyka hipisowskiego starszego kochanka
Pretends not to know the words
Udaje, że nie zna słów
And I keep thinking back to
I wracam myślami do
A time under the canyon moon
Czasu pod księżycem kanionu
I'll be gone too long from you
Za niedługo mnie nie będzie
I'm going, oh I'm going
Ja idę, oh ja idę
I'm going, oh I'm going
Ja idę, oh ja idę
I'm going, oh I'm going home
Ja ide, oh ja ide do domu
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Ja ide, oh ja ide (ide do domu)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Ja ide, oh ja ide (ide do domu)
I'm going, oh I'm going home (I'm going home)
Ja ide, oh ja ide do domu (ide do domu)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Ja ide, oh ja ide (ide do domu)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Ja ide, oh ja ide (ide do domu)
I'm going, oh I'm going home
Ja ide, oh ja ide do domu
  • 140

Last activities

Synced byMaria Esteves
Translated byGabrii Chagas

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now