Lyrics and TranslationCanyon Moon

Harry Styles

Original Lyrics

hungarianTranslation in Hungarian

You gotta see it to believe it
Látnod kell, hogy elhidd
Sky never looked so blue
Az égbolt soha nem nézett ki ilyen kéken
So hard to leave it
Olyan nehéz hátrahagyni
That's what I always do
Ez az, amit mindig teszek
So I keep thinking back to
Így folyton visszagondolok
A time under the canyon moon
Az időre a kanyon hold alatt
The world's happy waiting
A világ boldogan vár
Doors yellow, broken, blue
Sárga ajtók, törött, kék
I heard Jenny saying
Hallottam, ahogy Jenny azt mondja
"Go get the kids from school"
"Menj el a gyerekekért az iskolába"
And I keep thinking back to
És folyton visszagondolok
A time under the canyon moon
Az időre a kanyon hold alatt
I'll be gone too long from you
Túl sokáig el leszek tűnve tőled
Staring at the ceiling
A mennyezetet bámulom
Two weeks and I'll be home
Két hét és otthon leszek
Carry the feeling
Átviszem az érzést
Through Paris, all through Rome
Párizson keresztül, egész Rómában
And I'm still thinking back to
És még mindig visszagondolok
A time under the canyon moon
Az időre a kanyon hold alatt
I'm going, oh I'm going
Megyek, ó, megyek

A time under the canyon moonHarry Styles

I'm going, oh I'm going
Megyek, ó, megyek
I'm going, oh I'm going home
Megyek, ó, hazamegyek
I'm going, oh I'm going
Megyek, ó, megyek
I'm going, oh I'm going
Megyek, ó, megyek
I'm going, oh I'm going home
Megyek, ó, hazamegyek
Quick pause in conversation
Gyors szünet a beszélgetésben
She plays songs I've never heard
Olyan dalokat játszik, melyeket sosem hallottam
An old lover's hippie music
Egy régi szerető hippi zenéje
Pretends not to know the words
Úgy tesz, mintha nem tudná a szavakat
And I keep thinking back to
És folyton visszagondolok
A time under the canyon moon
Az időre a kanyon hold alatt
I'll be gone too long from you
Túl sokáig el leszek tűnve tőled
I'm going, oh I'm going
Megyek, ó, megyek
I'm going, oh I'm going
Megyek, ó, megyek
I'm going, oh I'm going home
Megyek, ó, hazamegyek
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Megyek, ó, megyek (hazamegyek)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Megyek, ó, megyek (hazamegyek)
I'm going, oh I'm going home (I'm going home)
Megyek, ó, hazamegyek (hazamegyek)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Megyek, ó, megyek (hazamegyek)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Megyek, ó, megyek (hazamegyek)
I'm going, oh I'm going home
Megyek, ó, hazamegyek
  • 140

Last activities

Synced byMaria Esteves
Translated byGabrii Chagas

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now