Lyrics and TranslationCanyon Moon

Harry Styles

Original Lyrics

dutchTranslation in Dutch (92%)

You gotta see it to believe it
Ik ga, oh ik ga (ik ga naar huis)
Sky never looked so blue
De hemel heeft nog nooit zo blauw geleken
So hard to leave it
Zo moeilijk om het te verlaten
That's what I always do
Dat is wat ik altijd doe
So I keep thinking back to
Dus ik blijf terug denken aan
A time under the canyon moon
Een tijd onder de canyon moon
The world's happy waiting
De wereld blijft blij wachten
Doors yellow, broken, blue
Deuren geel, gebroken, blauw
I heard Jenny saying
Ik hoorde Jenny zeggen
"Go get the kids from school"
"Ga de kinderen van school halen"
And I keep thinking back to
Dus ik blijf terug denken aan
A time under the canyon moon
Een tijd onder de canyon moon
I'll be gone too long from you
Ik zal te lang van je weg zijn
Staring at the ceiling
Starend naar het plafond
Two weeks and I'll be home
Twee weken en ik zal thuis zijn
Carry the feeling
Draag het gevoel
Through Paris, all through Rome
Door Parijs, al door Rome
And I'm still thinking back to
En ik denk nog steeds terug aan
A time under the canyon moon
Een tijd onder de canyon moon
I'm going, oh I'm going
Ik ga, oh ik ga

A time under the canyon moonHarry Styles

I'm going, oh I'm going
Ik ga, oh ik ga
I'm going, oh I'm going home
Ik ga, oh ik ga naar huis
I'm going, oh I'm going
Ik ga, oh ik ga
I'm going, oh I'm going
Ik ga, oh ik ga
I'm going, oh I'm going home
Ik ga, oh ik ga naar huis
Quick pause in conversation
Korte pauze in het gesprek
She plays songs I've never heard
Ze speelt liedjes die ik nog nooit heb gehoord
An old lover's hippie music
Een oude liefdes hippie muziek
Pretends not to know the words
Doet net alsof ze de woorden niet kent
And I keep thinking back to
Dus ik blijf terug denken aan
A time under the canyon moon
Een tijd onder de canyon moon
I'll be gone too long from you
Ik zal te lang van je weg zijn
I'm going, oh I'm going
Ik ga, oh ik ga
I'm going, oh I'm going
Ik ga, oh ik ga
I'm going, oh I'm going home
Ik ga, oh ik ga naar huis
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
I'm going, oh I'm going home (I'm going home)
I'm going, oh I'm going home (I'm going home)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
I'm going, oh I'm going home
Ik ga, oh ik ga naar huis
  • 140

Last activities

Synced byMaria Esteves
Translated byGabrii Chagas

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now