Lyrics and TranslationCanyon Moon

Harry Styles

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

You gotta see it to believe it
Musíte to vidět, abyste věřili
Sky never looked so blue
Nebe nikdy nevypadalo tak modré
So hard to leave it
Je těžké jej opouštět
That's what I always do
Stejně to vždycky udělám
So I keep thinking back to
A tak pořád myslím
A time under the canyon moon
Na ty chvíle pod kaňonovým měsícem
The world's happy waiting
Svět si vesele čeká
Doors yellow, broken, blue
Žluté dveře, rozbité, modré
I heard Jenny saying
Slyším Jenny říkat
"Go get the kids from school"
"Vyzvedni děti ze školy."
And I keep thinking back to
A pořád myslím
A time under the canyon moon
Na ty chvíle pod kaňonovým měsícem
I'll be gone too long from you
Už jsem bez tebe příliš dlouho
Staring at the ceiling
Zírám na strop
Two weeks and I'll be home
Ještě dva týdny a budu doma
Carry the feeling
Nesu sebou ten pocit
Through Paris, all through Rome
Přes Paříž, vše přes Řím
And I'm still thinking back to
A pořád myslím zpětně
A time under the canyon moon
Na ty chvíle pod kaňonovým měsícem
I'm going, oh I'm going
Jedu, oh jedu

A time under the canyon moonHarry Styles

I'm going, oh I'm going
Jedu, oh jedu
I'm going, oh I'm going home
Jedu, oh jedu domů
I'm going, oh I'm going
Jedu, oh jedu
I'm going, oh I'm going
Jedu, oh jedu
I'm going, oh I'm going home
Jedu, oh jedu domů
Quick pause in conversation
Rychlá přestávka v konverzaci
She plays songs I've never heard
Pustí song, který jsem nikdy neslyšel
An old lover's hippie music
Hippie hudba starých milenců
Pretends not to know the words
Předstírá, že nezná slova
And I keep thinking back to
A pořád myslím
A time under the canyon moon
Na ty chvíle pod kaňonovým měsícem
I'll be gone too long from you
Už jsem bez tebe příliš dlouho
I'm going, oh I'm going
Jedu, oh jedu
I'm going, oh I'm going
Jedu, oh jedu
I'm going, oh I'm going home
Jedu, oh jedu domů
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Jedu, oh jedu (Jedu domů)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Jedu, oh jedu (Jedu domů)
I'm going, oh I'm going home (I'm going home)
Jedu, oh jedu domů (Jedu domů)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Jedu, oh jedu (Jedu domů)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Jedu, oh jedu (Jedu domů)
I'm going, oh I'm going home
Jedu, oh jedu domů
  • 140

Last activities

Synced byMaria Esteves
Translated byGabrii Chagas

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now