Lyrics and TranslationCanyon Moon

Harry Styles

Original Lyrics

azerbaijaniTranslation in Azerbaijani

You gotta see it to believe it
Inanmaq üçün baxmalısan
Sky never looked so blue
Səma heç vaxt belə mavi görünməmişdi
So hard to leave it
Tərk etmək çox çətindi
That's what I always do
Həmişə etdiyim budur
So I keep thinking back to
Beləliklə düşünməyə davam edirəm
A time under the canyon moon
Kanyon ayının altındakı vaxtı
The world's happy waiting
Dünya xoşbəxtliklə gözləyir
Doors yellow, broken, blue
Qapılar sarıdı,qırıq,mavi
I heard Jenny saying
Jennynin dediyini eşidirəm
"Go get the kids from school"
"Get uşaqları məktəbdən götür"
And I keep thinking back to
Və beləliklə düşünməyə davam edirəm
A time under the canyon moon
Kanyon ayının altındakı vaxtı
I'll be gone too long from you
Səndən çox uzaqlaşmış olacam
Staring at the ceiling
Tavana gözümü zilləmişəm
Two weeks and I'll be home
2 həftə və evdə olacam
Carry the feeling
Hissi daşıyıram
Through Paris, all through Rome
Paris boyunca, bütün roma boyunca
And I'm still thinking back to
Və hələ düşünməyə davam edirəm
A time under the canyon moon
Kanyon ayının altındakı vaxtı
I'm going, oh I'm going
Gedirəm, oh gedirəm

A time under the canyon moonHarry Styles

I'm going, oh I'm going
Gedirəm, oh gedirəm
I'm going, oh I'm going home
Gedirəm, oh evə gedirəm
I'm going, oh I'm going
Gedirəm, oh gedirəm
I'm going, oh I'm going
Gedirəm, oh gedirəm
I'm going, oh I'm going home
Gedirəm, oh evə gedirəm
Quick pause in conversation
Söhbətə qısa bir fasilə
She plays songs I've never heard
O heç vaxt eşitmədiyim mahnıları oxudur
An old lover's hippie music
Köhnə sevgilisinin hippi musiqisi
Pretends not to know the words
Sözləri bilmirmiş kimi edir
And I keep thinking back to
Və beləliklə düşünməyə davam edirəm
A time under the canyon moon
Kanyon ayının altındakı vaxtı
I'll be gone too long from you
Səndən çox uzaqlaşmış olacam
I'm going, oh I'm going
Gedirəm, oh gedirəm
I'm going, oh I'm going
Gedirəm, oh gedirəm
I'm going, oh I'm going home
Gedirəm, oh evə gedirəm
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Gedirəm, oh gedirəm (evə gedirəm)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Gedirəm, oh gedirəm (evə gedirəm)
I'm going, oh I'm going home (I'm going home)
Gedirəm, oh evə gedirəm(evə gedirəm)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Gedirəm, oh gedirəm (evə gedirəm)
I'm going, oh I'm going (I'm going home)
Gedirəm, oh gedirəm (evə gedirəm)
I'm going, oh I'm going home
Gedirəm, oh evə gedirəm
  • 140

Last activities

Synced byMaria Esteves
Translated byGabrii Chagas

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now