Lyrics and TranslationWithout Me

Halsey

Last update on: January 11, 2019

Original Lyrics

azerbaijaniTranslation in Azerbaijani

Found you when your heart was broke
Qəlbin qırıldığı vaxt tapdım səni
I filled your cup until it overflowed
Bardağını daşana qədər doldurdum
Took it so far to keep you close (keep you close)
Səni yaxında tutmaq bu günə qədər çəkdi (Səni yaxında tutmaq)
I was afraid to leave you on your own
Səni öz halına buraxmaqdan qorxdum
I said I'd catch you if you fall (fall)
Düşsən mən səni tutacağam dedim (Düşmək)
And if they laugh, then fuck 'em all (all)
Və əgər günlərlərsə, hamısın boşver (hamısını)
And then I got you off your knees
Və sonra sənə diz çökürtdüm
Put you right back on your feet
Diz çöktükdən sonra ayağa qalxdın
Just so you can take advantage of me
Sadəcə buna görə məndən faydalana bilərsən
Tell me how's it feel sittin' up there
Orda doğrulamaq necə hiss etdirir de mənə
Feeling so high but too far away to hold me
Çox yüksək hiss edirəm amma məni qucaqlamaq üçün çox uzaqdayam
You know I'm the one who put you up there
Səni oraya götürənin mən olduğumu bilirsən
Name in the sky
Göydəki ad
Does it ever get lonely?
Heç tənhalaşdırmır mı?
Thinking you could live without me
Mənsiz yaşaya biləcəyini düşünmək
Thinking you could live without me
Mənsiz yaşaya biləcəyini düşünmək
Baby, I'm the one who put you up there
Körpə, səni oraya gətirən mənəm
I don't know why (yeah, I don't know why)
Niyə olduğunu bilmirəm (Bəli, niyə bilmirəm)
Thinking you could live without me
Mənsiz yaşaya biləcəyini düşünmək
Live without me...
Mənsiz yaşa...
Baby, I'm the one who put you up there
Körpə, səni oraya gətirən mənəm
I don't know why (I don't know why, yeah yeah)
Niyə bilmirəm (niyə bilmirəm, bəli, bəli)
Gave love 'bout a hundred tries (hundred tries)
Sevgi verdi təxmini yüz şans (Yüz şans)
Just running from the demons in your mind
Sadəcə ağlındakı şeytanlardan qaçmaq
Then I took yours and made 'em mine (made 'em mine)
Sonra səninkini aldım və sonra özüm ki etdim
I didn't notice 'cause my love was blind
Sevgimin kor olduğunu fərq etmədim
Said I'd catch you if you fall (fall)
Düşsən səni tutacağımı demişdim (Düşmək)

Thinking you could live without meHalsey

And if they laugh, then fuck 'em all (all)
Və əgər günlərlərsə, hamısın boşver (hamısını)
And then I got you off your knees
Və sonra sənə diz çökürtdüm
Put you right back on your feet
Diz çöktükdən sonra ayağa qalxdın
Just so you can take advantage of me
Sadəcə buna görə məndən faydalana bilərsən
Tell me how's it feel sittin' up there
Orda doğrulamaq necə hiss etdirir de mənə
Feeling so high but too far away to hold me
Çox yüksək hiss edirəm amma məni qucaqlamaq üçün çox uzaqdayam
You know I'm the one who put you up there
Səni oraya götürənin mən olduğumu bilirsən
Name in the sky
Göydəki ad
Does it ever get lonely?
Heç tənhalaşdırmır mı?
Thinking you could live without me
Mənsiz yaşaya biləcəyini düşünmək
Thinking you could live without me
Mənsiz yaşaya biləcəyini düşünmək
Baby, I'm the one who put you up there
Körpə, səni oraya gətirən mənəm
I don't know why (yeah, I don't know why)
Niyə olduğunu bilmirəm (Bəli, niyə bilmirəm)
Thinking you could live without me
Mənsiz yaşaya biləcəyini düşünmək
Live without me...
Mənsiz yaşa...
Baby, I'm the one who put you up there
Körpə, səni oraya gətirən mənəm
I don't know why, yeah
Niyə bilmirəm, bəli
You don't have to say just what you did
Nə etdiyini demək məcburiyyətində deyilsən
I already know (I know)
Mən artıq bilirəm (bilirəm)
I had to go and find out from them
Çıxıb özüm öyrənmək lazım oldu
So tell me how's it feel (oh-woah-oh)
Buna görə de mənə bu necə hiss etdirir (oh-woah-oh)
Tell me how's it feel sittin' up there
Orda doğrulamaq necə hiss etdirir de mənə
Feeling so high but too far away to hold me
Çox yüksək hiss edirəm amma məni qucaqlamaq üçün çox uzaqdayam
You know I'm the one who put you up there
Səni oraya götürənin mən olduğumu bilirsən
Name in the sky
Göydəki ad
Does it ever get lonely?
Heç tənhalaşdırmır mı?
Thinking you could live without me
Mənsiz yaşaya biləcəyini düşünmək
Thinking you could live without me
Mənsiz yaşaya biləcəyini düşünmək
Baby, I'm the one who put you up there
Körpə, səni oraya gətirən mənəm
I don't know why (yeah, I don't know why)
Niyə olduğunu bilmirəm (Bəli, niyə bilmirəm)
  • 2k

Last activities

Synced byJack ripper
Translated byPelin Aydın

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now