LyricsRa Ngo Tung Kinh

Hà Trần

Last update on: July 21, 2017
No translations availableNo translations available
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Âm dương nằm ngang ngũ hành nằm dọc Em chưa biết đọc em nằm nghiêng Em vẫn nằm nghiêng đón mặt trời xanh em đợi anh

Mặt trời xanh hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm tu thiền mật tông Mặt trời xanh hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm tụng kinh thánh hiền. Âm dương nằm ngang ngũ hành nằm dọc Em chưa biết đọc em nằm nghiêng Em vẫn nằm nghiêng đón mặt trời xanh em đợi anh Mặt trời xanh hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm tu thiền mật tông Mặt trời xanh hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm tụng kinh thánh hiền. Âm dương nằm ngang ngũ hành nằm dọc Em chưa biết đọc em nằm nghiêng Em vẫn nằm nghiêng đón mặt trời xanh em đợi anh Mặt trời xanh hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm tu thiền mật tông Mặt trời xanh hai đứa chúng mình Một ổ rơm ấm tụng kinh thánh hiền

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now