LyricsVänner och Fränder

Garmarna

Last update on: July 14, 2020

Vänner och fränder de lade om råd Hur de skulle gifta bort sin fränka i år Uti rosen, lade om råd

Hur de skulle gifta bort sin fränka i år Dig vill vi giva en konungson till man Som haver mera guld än lille Roland haver land Uti rosen, konungson till man Som haver mera guld än lille Roland haver land Om lördan och söndan budet utgick Om måndan och tisdan skull skådas vad hon fick Uti rosen budet utgick Om måndan och tisdan skull skådas vad hon fick Om onsdan och torsdan blandades vin Om fredan och lördan dracks hederdagen in Uti rosen blandades vin Om fredan och lördan dracks hedersdagen in De drucko i dagar, de drucko i två Men inte ville bruden åt sängarne gå Uti rosen, drucko i två Men inte ville bruden åt sängarne gå De drucko i dagar, de drucko i tre Men inte ville bruden åt sängarne se Uti rosen, drucko i tre Men inte ville bruden åt sängarne se Då kom där in en liten sjödräng Och han var allt klädd uti blå kjortelen Uti rosen, liten sjödräng Och han var allt klädd uti blå kjortelen Han ställde sig vid bordet och talade så Jag ser endast masterna som där gå Uti rosen, talade så Jag ser endast masterna som där gå Så lyster det Jungfrun åt högan loftet gå Så springer hon den vägen mot sjöastranden låg Uti rosen högan löftet gå Så springer hon den vägen mot sjöastranden låg Hon sprang uppå stenar, hon sprang uppå tå Men aktade sig väl för böljorna de blå Uti rosen, sprang uppå tå Men aktade sig väl för böljorna de blå Så bjödo de henne i skeppet in Och bjöd henne att dricka båd mjöd och vin Uti rosen, skeppet in Och bjöd henne att dricka båd mjöd och vin Jag ser jag ser på dina vita fingrar små Att vigselring ej suttit på den förrän igår Uti rosen, vita fingrar små Att vigselring ej suttit på den förrän igår Jag ser jag ser på dina guldgula hår Att brudekrans ej suttit på dem förrän igår Uti rosen, guldgula hår Att brudekrans ej suttit på dem förrän igår Jag ser jag ser på dina snövita bröst Att de ej har varit någon småbarnatröst Uti rosen, snövita bröst Att de ej har varit någon småbarnatröst Och Jungfrun hon lägger sig vid lille Rolands sida Hon känner sig varken sorgsen eller kvida Uti rosen, lille Rolands sida Hon känner sig varken sorgsen eller kvida

  • 1

Last activities

Synced byElias K
Translated byJuggy

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now