Lyrics and TranslationAll Right Now

Free

Last update on: July 22, 2019

Original Lyrics

polishTranslation in Polish (82%)

There she stood in the street
There she stood in the street
Smiling from her head to her feet
Uśmiechając się od jej głowy do stóp
I said, "Hey, what is this, now baby", maybe
I said, "Hey, what is this, now baby", maybe
Maybe she's in need of a kiss
Maybe she's in need of a kiss
I said, "Hey what's your name, baby
Powiedziałem 'cześć, jak się nazywasz, złotko?'
Maybe we can see things the same"
Może widzimy to samo.
Now don't you wait or hesitate
Teraz nie czekaj ani się nie wahaj
Let's move before they raise the parking rate
Ruszajmy, zanim podniosą stawkę parkingową, ow!
All right now, baby it's all right now
Już wszystko dobrze złotko, wszystko gra
All right now, baby it's all right now
Już wszystko dobrze złotko, wszystko gra
Let me tell you now
Pozwól mi coś teraz powiedzieć
I took her home to my place
Zabrałem ją do domu na moje miejsce
Watchin' every move on her face
Obserwowałem każdy ruch na jej twarzy
She said, "Look what's your game, baby
Powiedziała, jak wygląda twoja gra
Are you trying to put me in shame"
Czy próbowałaś mnie zawstydzić?
I said, "Slow, don't go so fast
Powiedziałem wolno 'nie idź tak szybko'
Don't you think that love can last"
Nie uważasz, że miłość może trwać
She said, "Love, Lord above
Powiedziała miłość, panie powyżej
Now you're tryin' to trick me in love"
Teraz próbujesz mnie oszukać, ay!
All right now, baby it's all right now
Już wszystko dobrze złotko, wszystko gra

All right now, baby it's all right nowFree

All right now, baby it's all right now
Już wszystko dobrze złotko, wszystko gra
Yeah, it's all right now
Tak, już wszystko gra
Let me tell you all about it now
Pozwól mi teraz wszytko opowiedzieć
Took her home, yeah, to my place
Wziąłem ją do domu (tak) do mojego miejsca
Watching every move on her face
Oglądałem każdy ruch na jej twarzy
She said, "Look, ah, what's your game
Powiedziała, spójrz, ach, jaka jest twoja gra
Are you trying to put me in shame"
Czy próbowałaś mnie zawstydzić?
Baby I said, "Slow, slow don't go so fast
Kochanie powiedziałem powoli, powoli nie idź tak szybko
Don't you think that love can last"
Nie uważasz, że miłość może trwać
She said, "Love, Lord above
Powiedziała miłość, panie powyżej
Now he's trying to trick me in love"
Teraz próbuje mnie oszukać, ah
All right now, baby it's all right now, yeah
W porządku, kochanie, wszystko w porządku, tak
All right now, baby it's all right now
Już wszystko dobrze złotko, wszystko gra
All right now, baby it's all right, yeah
Już wszystko dobrze złotko, wszystko gra
All right now, baby, baby, baby it's all right
All right now, baby, baby, baby it's all right
All right now (All right now, baby it's all right now)
All right now (All right now, baby it's all right now)
It's all right, it's all right, it's all right
W porządku, w porządku, w porządku
All right now, baby it's a all right now
Już wszystko dobrze złotko, wszystko gra
We're so happy together (All right now, baby it's all right now)
We're so happy together (All right now, baby it's all right now)
It's all right, it's all right, it's all right
W porządku, w porządku, w porządku
Everything's all right, yeah
Wszystko w porządku, tak
(All right now, baby it's all right now)
Już wszystko dobrze złotko, wszystko gra
  • 291

Last activities

Translated byFreddy Cahyono

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now