LyricsNdaya

FRANCO

Last update on: February 26, 2021
No translations availableNo translations available
We detected some issues
Richard Xam suggested changes to these lyrics.

Mama ooh Mama ooh Nasili nzoto likolo ya bolingo ooh Mama ooh mama ooh Nakabi motema na motalingi ngaite Bafyonze balinganayo Babanaka yoko tutakatoloto kovanda Bakamatelanga distancee na bolingo Ponabala ekoma pasi ooh Nazangi cherie nakominde konuna Nakomi ooh Talanga nakomi kosilaboye Nakomi ooh Pinzoli namisonga nakolela libala Nakomikomi tuna Soki nazali na esika na motema nayo Ndaya olongolanga motema ya kolinga Ponabala ekoma pasi ooh Nazangi cherie ooh ngana kolela Nakomi ooh Talanga nakomi kosilaboye Nakomi ooh Bitoli namisonga nakolela libala Nakomikomi tuna Soki nazali na esika na motema nayo Ndaya olongolanga motema ya kolinga Ponabala ekoma pasi ooh Nazangi cherie oh ngana kolela Nakomi ooh Talanga nakomi kosilaboye Nakomi ooh Pinzoli namisonga nakolela libala Nakomikomi tuna Soki nazali na esika na motema nayo Ndaya olongolanga motema ya kolinga Ponabala ekoma pasi ooh Nazangi cherie ooh ngana kolela Mununga nikwela kwami ndaya mama wachupila mbundu kwela mandona Ee eeh mama, ikwela kwami dakako, ikwela kwami dakako mama wachupila mbundu kwela Mununga nikwela kwami lwambo mama wachupila mbundu kwela ya ndinga Ee eeh mama, ikwela kwami dakako, ikwela kwami dakako mama wachupila mbundu kwela Mama wachupila mbundu kwela, ikwelakwela ikwelakwele ubele ulekamundu tiyatiya mama ikwela kwami dakako Ee eeh mama, ikwela kwami dakako, ikwela kwami dakako mama wachupila mbundu kwela Mununga nikwela kwami nzimba mama wachupila mbundu kwela mangoso Ee eeh mama, ikwela kwami dakako, ikwela kwami dakako mama wachupila mbundu kwela Mununga nikwela yakilengi mama wachupila mbundu kwela manzungu Ee eeh mama, ikwela kwami dakako, ikwela kwami dakako mama wachupila mbundu kwela Mama wachupila mbundu kwela, ikwelakwela ikwelakwela uyeye ulekamundu tiyatiya mama ikwela kwami dakako Ee eeh mama, ikwela kwami dakako, ikwela kwami dakako mama wachupila mbundu kwela Mununga nikwela kwami pesa mama wachupila mbundu kwela yazindu Ee eeh mama, ikwela kwami dakako, ikwela kwami dakako mama wachupila mbundu kwela Mununga nikwela yaya lazo mama wachupila mbundu kwela ya nzele Ee eeh mama, ikwela kwami dakako, ikwela kwami dakako mama wachupila mbundu kwela Mununga nikwela totosolo mama wachupila mbundu kwela yamenga Ee eeh mama, ikwela kwami dakako, ikwela kwami dakako mama wachupila mbundu kwela Mama wachupila mbundu kwela, ikwelakwela ikwelakwela kisala ulekamundu tiyatiya mama ikwela kwami dakako Ee eeh mama, ikwela kwami dakako, ikwela kwami dakako mama wachupila mbundu kwela Mununga nikwela kwami ndaya mama wachupila mbundu mandona Ee eeh mama, ikwela kwami dakako, ikwela kwami dakako mama wachupila mbundu kwela

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

One place, for music creators.

Learn more