Lyrics and TranslationThem Girls Be Like

Fifth Harmony

Last update on: September 24, 2020

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino (83%)

Do my a- look fat? (or nah?)
Do my a- look fat? (or nah?)
Should I call him back? (or nah?)
Tawagin ko rin ba siya? (oh, hindi)
Wear my hair like that? (or nah?)
Gawin ang buhok ko ng ganyan? (oh, hindi)
Do he make them stacks? (or nah?)
Nagsasalansan ba siya? (oh, hindi)
If you ever been around then you'll hear us
Kung nakapunta ka na dito edi maririnig mo kami
Talking all that crazy sh- like we do
Pinag-uusapan lahat 'yang walang kwentang bagay tulad namin
Do you ever post your pics with no filter?
Nagpo-post ka ba ng mga larawan mo na walang filter
Hashtag, I woke up like this too
Hashtag gumigising din ako ng ganito
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like (ooh)
Mga babaeng katulad nila
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like
Mga babaeng katulad nila
Oh, hey, hey
Oh, hey, hey
That's what we be like
Ganyan kami
That's what we be like, yeah
Ganyan kami, yeah
Lovin' this life 'cause we really don't care
Minamahal 'tong buhay dahil wala kaming pake
Oh, hey, hey
Oh, hey, hey
That's what we be like
Ganyan kami
That's what we be like, yeah
Ganyan kami, yeah
Lovin' this life 'cause we really don't care
Minamahal 'tong buhay dahil wala kaming pake
Is she hatin'? (uh, huh)
Nagagalit ba siya? (uh, huh)
Do it phase me? (uh, uh)
Nababahagi ba ako? (uh, uh)
Take a selfie every night (uh, huh)
Mag selfie tuwing gabi (uh, huh)
Get at least hundred likes (uh, huh)
Magkaroon ng isang daang likes (uh, huh)
If you ever been around then you'll hear us
Kung nakapunta ka na dito edi maririnig mo kami
Talking all that crazy sh- like we do
Pinag-uusapan lahat 'yang walang kwentang bagay tulad namin
Do you ever post your pics with no filter?
Nagpo-post ka ba ng mga larawan mo na walang filter

That's what we be likeFifth Harmony

Hashtag, I woke up like this too
Hashtag gumigising din ako ng ganito
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like (ooh)
Mga babaeng katulad nila
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like
Mga babaeng katulad nila
Oh, hey, hey
Oh, hey, hey
That's what we be like
Ganyan kami
That's what we be like, yeah
Ganyan kami, yeah
Lovin' this life 'cause we really don't care
Minamahal 'tong buhay dahil wala kaming pake
Oh, hey, hey
Oh, hey, hey
That's what we be like
Ganyan kami
That's what we be like, yeah
Ganyan kami, yeah
Lovin' this life 'cause we really don't care
Minamahal 'tong buhay dahil wala kaming pake
We like them girls that do too much
Gusto namin ang mga babae na gumagawa ng masyado
If you thirsty, you can't sit with us
Kung nauuhaw ka hindi ka pwedeng tumabi sa'min
Why you think them boys be missin' us? (ooh, whoa, whoa)
Why you think them boys be missin' us? (ooh, whoa, whoa)
You know you hate them girls that do too much
Alan mong ayaw mo sa mga babaeng gumagawa ng masyado
If you thirsty, you can't sit with us
Kung nauuhaw ka hindi ka pwedeng tumabi sa'min
Why you think them boys be missin' us? (ooh, whoa whoa)
Why you think them boys be missin' us? (ooh, whoa whoa)
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like (ooh)
Mga babaeng katulad nila
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like (oh, oh)
Them girls be like
Mga babaeng katulad nila
Oh, hey, hey
Oh, hey, hey
That's what we be like
Ganyan kami
That's what we be like, yeah
Ganyan kami, yeah
Lovin' this life 'cause we really don't care
Minamahal 'tong buhay dahil wala kaming pake
Oh, hey, hey
Oh, hey, hey
That's what we be like
Ganyan kami
That's what we be like, yeah
Ganyan kami, yeah
Lovin' this life 'cause we really don't care
Minamahal 'tong buhay dahil wala kaming pake
  • 3k

Last activities

Synced bythais viezzer
Translated byJorge Monroy

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now