Lyrics and TranslationDon't Start Now

Dua Lipa

Last update on: November 10, 2019

Original Lyrics

slovakTranslation in Slovak (73%)

If you don't wanna see me
Ak ma nechceš vidieť
Did a full one-eighty
Did a full one-eighty
crazy
crazy
Thinking 'bout the way I was
Thinking 'bout the way I was
Did the heartbreak change me?
Did the heartbreak change me?
Maybe
Maybe
But look at where I ended up
Ale pozri kde som skončila
I'm all good already
Už som zase v pohode
So moved on, it's scary
Tak povznesená, je to strašidelné
I'm not where you left me at all, so
Nie som tam kde si ma nechal, tak
If you don't wanna see me dancing with somebody
Ak ma nechceš vidieť s niekým tancovať
If you wanna believe that anything could stop me
Ak chceš veriť že by ma niečo mohlo zastaviť
Don't show up
Neukazuj sa
Don't come out
Nevychádzaj von
Don't start caring about me now
Nezačni sa o mňa starať teraz
Walk away, you know how
Odíď pre, ty vieš ako
Don't start caring about me now
Nezačni sa o mňa starať teraz
Aren't you the guy who
Nie si ten chalan, ktorý
Tried to hurt me with the word "goodbye"?
Sa snažil ublížiť mi so slovami "zbohom"?
Though it took some time to survive you
Myslela som že mi to zabralo nejaký čas prežiť
I'm better on the other side
Je mi lepšie na druhej strane
I'm all good already
Už som zase v pohode
So moved on, it's scary
Tak povznesená, je to strašidelné
I'm not where you left me at all, so
Nie som tam kde si ma nechal, tak
If you don't wanna see me dancing with somebody
Ak ma nechceš vidieť s niekým tancovať
If you wanna believe that anything could stop me (Don't, don't, don't)
Ak chceš veriť že by ma niečo mohlo zastaviť (nie, nie, nie)

Don't start caring about me nowDua Lipa

Don't show up
Neukazuj sa
Don't come out
Nevychádzaj von
Don't start caring about me now
Nezačni sa o mňa starať teraz
Walk away, you know how
Odíď pre, ty vieš ako
Don't start caring about me now ('Bout me now, 'bout me)
Nezačni sa o mňa starať teraz ( o mňa, o mňa)
(Whoa, whoa)
(whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Nevychádzaj von (von, von)
(Don't show up)
(neukazuj sa)
(Whoa, whoa)
(whoa, whoa)
Don't start now (Oh)
Teraz nezačínaj (oh)
(Whoa, whoa)
(whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Nevychádzaj von (von, von)
I'm not where you left me at all, so
Nie som tam kde si ma nechal, tak
If you don't wanna see me dancing with somebody
Ak ma nechceš vidieť s niekým tancovať
If you wanna believe that anything could stop me
Ak chceš veriť že by ma niečo mohlo zastaviť
Don't show up (Don't show up)
Neukazuj sa (neukazuj sa)
Don't come out (Don't come out)
Nevychádzaj von (nevychádzaj von )
Don't start caring about me now ('Bout me now)
Nezačni sa o mňa starať teraz ( o mňa, o mňa)
Walk away (Walk away), you know how (You know how)
Walk away (Walk away), you know how (You know how)
Don't start caring about me now
Nezačni sa o mňa starať teraz
(So)
(So)
(Whoa, whoa)
(whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Nevychádzaj von (von, von)
(Don't show up)
(neukazuj sa)
(Whoa, whoa)
(whoa, whoa)
Walk away (Walk away), so
Walk away (Walk away), so
(Whoa, whoa)
(whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Nevychádzaj von (von, von)
(Don't show up)
(neukazuj sa)
(Whoa, whoa)
(whoa, whoa)
Walk away (Walk away), oh
Walk away (Walk away), oh
  • 507

Last activities

Translated by1 8

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now