Lyrics and TranslationDon't Start Now

Dua Lipa

Last update on: November 10, 2019

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

If you don't wanna see me
Jeżeli nie chcesz mnie widzieć
Did a full one-eighty
Zrobiłam obrót o 180 stopni
crazy
Szalone
Thinking 'bout the way I was
Myślę o tym, jaka byłam
Did the heartbreak change me?
Czy rozstanie mnie zmieniło?
Maybe
Może
But look at where I ended up
Ale zobacz, gdzie skończyłam
I'm all good already
Jest już ze mną w porządku
So moved on, it's scary
Więc idź na przód, to przerażające
I'm not where you left me at all, so
W ogóle nie jestem tam, gdzie mnie zostawiłeś, więc
If you don't wanna see me dancing with somebody
Jeżeli nie chcesz widzieć, jak z kimś tańczę
If you wanna believe that anything could stop me
Jeżeli nie chcesz uwierzyć w to, że nic mnie nie zatrzyma
Don't show up
Nie pokazuj się
Don't come out
Nie podchodź
Don't start caring about me now
Nie zaczynaj się teraz o mnie martwić
Walk away, you know how
Odejdź, ty wiesz jak to zrobić
Don't start caring about me now
Nie zaczynaj się teraz o mnie martwić
Aren't you the guy who
Czy nie jesteś kolesiem, który
Tried to hurt me with the word "goodbye"?
Próbował zranić mnie, mówiąc "do widzenia"?
Though it took some time to survive you
Chociaż zajęło trochę czasu żeby cię przeżyć
I'm better on the other side
Jest mi lepiej po drugiej stronie
I'm all good already
Jest już ze mną w porządku
So moved on, it's scary
Więc idź na przód, to przerażające
I'm not where you left me at all, so
W ogóle nie jestem tam, gdzie mnie zostawiłeś, więc
If you don't wanna see me dancing with somebody
Jeżeli nie chcesz widzieć, jak z kimś tańczę
If you wanna believe that anything could stop me (Don't, don't, don't)
Jeżeli nie chcesz uwierzyć, ze cokolwiek może mnie zatrzymać (nie chcesz, nie chcesz, nie chcesz)

Don't start caring about me nowDua Lipa

Don't show up
Nie pokazuj się
Don't come out
Nie podchodź
Don't start caring about me now
Nie zaczynaj się teraz o mnie martwić
Walk away, you know how
Odejdź, ty wiesz jak to zrobić
Don't start caring about me now ('Bout me now, 'bout me)
Nie zaczynaj się teraz o mnie martwić (O mnie
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Nie podchodź (wynocha, wynocha)
(Don't show up)
(nie pokazuj się)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't start now (Oh)
Nie zaczynaj (Oh)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Nie podchodź (wynocha, wynocha)
I'm not where you left me at all, so
W ogóle nie jestem tam, gdzie mnie zostawiłeś, więc
If you don't wanna see me dancing with somebody
Jeżeli nie chcesz widzieć, jak z kimś tańczę
If you wanna believe that anything could stop me
Jeżeli nie chcesz uwierzyć w to, że nic mnie nie zatrzyma
Don't show up (Don't show up)
Nie pokazuj się (Nie pokazuj się)
Don't come out (Don't come out)
Nie podchodź (Nie podchodź)
Don't start caring about me now ('Bout me now)
Niech nie zaczyna ci teraz na mnie zależeć (na mnie teraz)
Walk away (Walk away), you know how (You know how)
Odejdź (odejdz), ty wiesz, jak (ty wiesz, jak)
Don't start caring about me now
Nie zaczynaj się teraz o mnie martwić
(So)
(Więc)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Nie podchodź (wynocha, wynocha)
(Don't show up)
(nie pokazuj się)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Walk away (Walk away), so
Odejdź (odejdź), wiec
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Nie podchodź (wynocha, wynocha)
(Don't show up)
(nie pokazuj się)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Walk away (Walk away), oh
Odejdź (odejdź), oh
  • 513

Last activities

Translated by1 8

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now