Lyrics and TranslationDon't Start Now

Dua Lipa

Last update on: February 10, 2020

Original Lyrics

norwegianTranslation in Norwegian

If you don't wanna see me
Hvis du ikke vil se meg
Did a full one-eighty
Gjorde en hel 1-80
Crazy
Galt
Thinking 'bout the way I was
Tenker om den måten jeg var
Did the heartbreak change me?
Forandret hjertesorgen meg?
Maybe
Kanskje
But look at where I ended up
Men se hvor jeg havnet
I'm all good already
Jeg har det bra allerede
So moved on, it's scary
Så over deg, det er skremmende
I'm not where you left me at all, so
Jeg er ikke der du overlot meg, så
If you don't wanna see me dancing with somebody
Hvis du ikke vil se meg danse med noen andre
If you wanna believe that anything could stop me
Hvis du vil tro at hva som helst kan stoppe meg
Don't show up
Ikke dukk opp
Don't come out
Ikke kom ut
Don't start caring about me now
Ikke begynn å bry deg om meg nå
Walk away, you know how
Gå vekk, du vet hvordan
Don't start caring about me now
Ikke begynn å bry deg om meg nå
Aren't you the guy who
Er du ikke han som
Tried to hurt me with the word "goodbye"?
Prøvde å skade meg med ordet "farvel"
Though it took some time to survive you
Selv om det tok litt tid å overleve deg
I'm better on the other side
Jeg er bedre på den andre siden
I'm all good already
Jeg har det bra allerede
So moved on, it's scary
Så over deg, det er skremmende
I'm not where you left me at all, so
Jeg er ikke der du overlot meg, så
If you don't wanna see me dancing with somebody
Hvis du ikke vil se meg danse med noen andre
If you wanna believe that anything could stop me
Hvis du vil tro at hva som helst kan stoppe meg

Don't start caring about me nowDua Lipa

Don't show up
Ikke dukk opp
Don't come out
Ikke kom ut
Don't start caring about me now
Ikke begynn å bry deg om meg nå
Walk away, you know how
Gå vekk, du vet hvordan
Don't start caring about me now ('bout me now, 'bout me)
Ikke begynn å bry deg om meg nå (Om meg, om meg)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Ikke kom ut (Ut, ut)
(Don't show up)
(Ikke dukk up)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't start now (Oh)
Ikke begynn nå (Oh)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Ikke kom ut (Ut, ut)
I'm not where you left me at all, so
Jeg er ikke der du overlot meg, så
If you don't wanna see me dancing with somebody
Hvis du ikke vil se meg danse med noen andre
If you wanna believe that anything could stop me
Hvis du vil tro at hva som helst kan stoppe meg
Don't show up (Don't show up)
Ikke dukk up (Ikke dukk up)
Don't come out (Don't come out)
Ikke kom ut (Ikke kom ut)
Don't start caring about me now ('Bout me now)
Ikke begynn å bry deg om meg nå (Om meg nå)
Walk away (Walk away), you know how (You know how)
Gå vekk (Gå vekk), du vet hvordan (Du vet hvordan)
Don't start caring about me now
Ikke begynn å bry deg om meg nå
(So)
(Så)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Ikke kom ut (Ut, ut)
(Don't show up)
(Ikke dukk up)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Walk away (Walk away), so
Gå vekk (Gå vekk), oh
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Ikke kom ut (Ut, ut)
(Don't show up)
(Ikke dukk up)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Walk away (Walk away), oh
Gå vekk (Gå vekk), oh
  • 1k

Last activities

Synced byKhan_TheWolf
Translated byEri Bardhi

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now