Lyrics and TranslationDon't Start Now

Dua Lipa

Last update on: March 3, 2021

Original Lyrics

norwegianTranslation in Norwegian (91%)

If you don't wanna see me
Hvis du ikke vil se meg
Did a full 180, crazy
Did a full 180, crazy
Thinking 'bout the way I was
Tenker om den måten jeg var
Did the heartbreak change me? Maybe
Forandret hjertesorgen meg?
But look at where I ended up
Men se hvor jeg havnet
I'm all good already
Jeg har det bra allerede
So moved on, it's scary
Så over deg, det er skremmende
I'm not where you left me at all, so
Jeg er ikke der du overlot meg, så
If you don't wanna see me dancing with somebody
Hvis du ikke vil se meg danse med noen andre
If you wanna believe that anything could stop me
Hvis du vil tro at hva som helst kan stoppe meg
Don't show up
Ikke dukk opp
Don't come out
Ikke kom ut
Don't start caring about me now
Ikke begynn å bry deg om meg nå
Walk away, you know how
Gå vekk, du vet hvordan
Don't start caring about me now
Ikke begynn å bry deg om meg nå
Aren't you the guy who tried to
Er ikke du personen som prøvde å
Hurt me with the word goodbye?
Skade meg med ordet "hade"?
Though it took some time to survive you
Selv om det tok litt tid å overleve deg
I'm better on the other side
Jeg er bedre på den andre siden
I'm all good already
Jeg har det bra allerede
So moved on, it's scary
Så over deg, det er skremmende
I'm not where you left me at all, so
Jeg er ikke der du overlot meg, så
If you don't wanna see me dancing with somebody
Hvis du ikke vil se meg danse med noen andre
If you wanna believe that anything could stop me
Hvis du vil tro at hva som helst kan stoppe meg

I'm not where you left me at all, soDua Lipa

(Don't, don't, don't)
(Don't, don't, don't)
Don't show up
Ikke dukk opp
Don't come out
Ikke kom ut
Don't start caring about me now
Ikke begynn å bry deg om meg nå
Walk away, you know how
Gå vekk, du vet hvordan
Don't start caring about me now ('bout me now, 'bout me)
Ikke begynn å bry deg om meg nå (Om meg, om meg)
Up, up
Opp, opp
Don't come out, out, out
Ikke kom ut (Ut, ut)
Don't show up, up, up
Ikke møt opp, opp, opp
Don't start now (oh)
Ikke begynn nå (Oh)
Up, up
Opp, opp
Don't come out, out
Don't come out, out
I'm not where you left me at all, so
Jeg er ikke der du overlot meg, så
If you don't wanna see me dancing with somebody
Hvis du ikke vil se meg danse med noen andre
If you wanna believe that anything could stop me
Hvis du vil tro at hva som helst kan stoppe meg
Don't show up (don't show up)
Ikke dukk up (Ikke dukk up)
Don't come out (don't come out)
Ikke kom ut (Ikke kom ut)
Don't start caring about me now ('bout me now)
Ikke begynn å bry deg om meg nå (Om meg nå)
Walk away (walk away)
Gå vekk (Gå vekk), oh
You know how (you know how)
Du vet hvordan (Du vet hvordan
Don't start caring about me now (so)
Ikke begynn å bry deg om meg nå
Up, up
Opp, opp
Don't come out, out, out
Ikke kom ut (Ut, ut)
Don't show up, up, up
Ikke møt opp, opp, opp
Walk away, walk away (so)
Gå vekk (Gå vekk), oh
Up, up
Opp, opp
Don't come out, out, out
Ikke kom ut (Ut, ut)
Don't show up, up, up
Ikke møt opp, opp, opp
Walk away, walk away, oh
Gå vekk (Gå vekk), oh
  • 2k

Last activities

Translated byAnna Caroline

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now