Lyrics and TranslationDon't Start Now

Dua Lipa

Last update on: February 10, 2020

Original Lyrics

nepaliTranslation in Nepali

If you don't wanna see me
मलाई देख्न चाहादैनौ भने
Did a full one-eighty
180 डिग्रि बदलिए
Crazy
अचम्म
Thinking 'bout the way I was
म कस्तो थिँए भनेर सोँच्दै छु
Did the heartbreak change me?
मन टुक्रिएर मलाई बदल्यो कि क्या हो
Maybe
सायद
But look at where I ended up
तर हेर म कहाँ पुगे
I'm all good already
सबै ठिक भैसक्यो
So moved on, it's scary
म अघि बढिसके, डरलाग्दो
I'm not where you left me at all, so
तिमीले मलाई जहाँ छाडेको थियौ म त्यहाँ छुइन
If you don't wanna see me dancing with somebody
म अरु कसैसँग नाचेको देख्न चाहादैनौ भने
If you wanna believe that anything could stop me
मलाई केहीले रोक्न सक्दैन भनेर विश्वास गर्न चाहादैनौ भने
Don't show up
मेरो अघि नआउ
Don't come out
बाहिर नआउ
Don't start caring about me now
मेरो बारेमा वास्ता गर्नु छोड
Walk away, you know how
छाडेर जाउ, कसरी तिमीलाई थाहा छ
Don't start caring about me now
मेरो बारेमा वास्ता गर्नु छोड
Aren't you the guy who
तिमी त्यहि केटा हैनौ
Tried to hurt me with the word "goodbye"?
जसले मलाई बिदाइ दिएर चोट पुर्‍याउनु खोजेको थियोे
Though it took some time to survive you
त्यसबाट बाच्न अलि समय लागेपनि
I'm better on the other side
म अर्कोतिर ठिक छु
I'm all good already
सबै ठिक भैसक्यो
So moved on, it's scary
म अघि बढिसके, डरलाग्दो
I'm not where you left me at all, so
तिमीले मलाई जहाँ छाडेको थियौ म त्यहाँ छुइन
If you don't wanna see me dancing with somebody
म अरु कसैसँग नाचेको देख्न चाहादैनौ भने
If you wanna believe that anything could stop me
मलाई केहीले रोक्न सक्दैन भनेर विश्वास गर्न चाहादैनौ भने

Don't start caring about me nowDua Lipa

Don't show up
मेरो अघि नआउ
Don't come out
बाहिर नआउ
Don't start caring about me now
मेरो बारेमा वास्ता गर्नु छोड
Walk away, you know how
छाडेर जाउ, कसरी तिमीलाई थाहा छ
Don't start caring about me now ('bout me now, 'bout me)
मेरो बारेमा वास्ता गर्नु छोड (मेरो बारेमा अब, मेरो बारेमा)
(Whoa, whoa)
(वोह, वोह)
Don't come out (Out, out)
बाहिर नआउ (बाहिर, बाहिर)
(Don't show up)
(मेरो अघि नआउ)
(Whoa, whoa)
(वोह, वोह)
Don't start now (Oh)
अब सुरु नगर (ओह)
(Whoa, whoa)
(वोह, वोह)
Don't come out (Out, out)
बाहिर नआउ (बाहिर, बाहिर)
I'm not where you left me at all, so
तिमीले मलाई जहाँ छाडेको थियौ म त्यहाँ छुइन
If you don't wanna see me dancing with somebody
म अरु कसैसँग नाचेको देख्न चाहादैनौ भने
If you wanna believe that anything could stop me
मलाई केहीले रोक्न सक्दैन भनेर विश्वास गर्न चाहादैनौ भने
Don't show up (Don't show up)
मेरो अघि नआउ (मेरो अघि नआउ)
Don't come out (Don't come out)
बाहिर नआउ (बाहिर नआउ)
Don't start caring about me now ('Bout me now)
मेरो बारेमा वास्ता गर्नु छोड (मेरो बारेमा अब)
Walk away (Walk away), you know how (You know how)
छाडेर जाउ (छाडेर जाउ), कसरी तिमीलाई थाहा छ (कसरी तिमीलाई थाहा छ)
Don't start caring about me now
मेरो बारेमा वास्ता गर्नु छोड
(So)
(त्यसैले)
(Whoa, whoa)
(वोह, वोह)
Don't come out (Out, out)
बाहिर नआउ (बाहिर, बाहिर)
(Don't show up)
(मेरो अघि नआउ)
(Whoa, whoa)
(वोह, वोह)
Walk away (Walk away), so
छाडेर जाउ (छाडेर जाउ), त्यसैले
(Whoa, whoa)
(वोह, वोह)
Don't come out (Out, out)
बाहिर नआउ (बाहिर, बाहिर)
(Don't show up)
(मेरो अघि नआउ)
(Whoa, whoa)
(वोह, वोह)
Walk away (Walk away), oh
छाडेर जाउ (छाडेर जाउ), ओह
  • 1k

Last activities

Synced byKhan_TheWolf
Translated byEri Bardhi

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now