Lyrics and TranslationDon't Start Now

Dua Lipa

Last update on: February 10, 2020

Original Lyrics

azerbaijaniTranslation in Azerbaijani

If you don't wanna see me
Əgər məni görmək istəmirsənsə
Did a full one-eighty
Tam bir səksən
Crazy
Dəlilik
Thinking 'bout the way I was
Köhnə halını düşünürəm
Did the heartbreak change me?
Qəlb qırıqlığı məni dəyişdirdimi?
Maybe
Bəlkə
But look at where I ended up
Amma bax haralara gəldim
I'm all good already
İndidən çox yaxşıyam
So moved on, it's scary
Belə ki, davam etdim, bu qorxuducu
I'm not where you left me at all, so
Məni buraxdın yerdə deyiləm, beləcə
If you don't wanna see me dancing with somebody
Sən məni başqasıyla rəqs etdiyimi görmək istəmirsənsə
If you wanna believe that anything could stop me
Hər hansı bir şeyin məni dayandıra biləcəyinə inanmaq istəyirsənsə
Don't show up
Göstərmə
Don't come out
Çölə çıxma
Don't start caring about me now
İndi mənimlə maraqlanmağa başlama
Walk away, you know how
Rədd ol, necə olduğunu bilirsən
Don't start caring about me now
İndi mənimlə maraqlanmağa başlama
Aren't you the guy who
Sən o adam deyilsən
Tried to hurt me with the word "goodbye"?
"əlvida" sözü ilə məni incitməyə çalışan?
Though it took some time to survive you
Həyatda qalmaq biraz vaxt aparsada
I'm better on the other side
Digər tərəfdən daha yaxşıyam
I'm all good already
İndidən çox yaxşıyam
So moved on, it's scary
Belə ki, davam etdim, bu qorxuducu
I'm not where you left me at all, so
Məni buraxdın yerdə deyiləm, beləcə
If you don't wanna see me dancing with somebody
Sən məni başqasıyla rəqs etdiyimi görmək istəmirsənsə
If you wanna believe that anything could stop me
Hər hansı bir şeyin məni dayandıra biləcəyinə inanmaq istəyirsənsə

Don't start caring about me nowDua Lipa

Don't show up
Göstərmə
Don't come out
Çölə çıxma
Don't start caring about me now
İndi mənimlə maraqlanmağa başlama
Walk away, you know how
Rədd ol, necə olduğunu bilirsən
Don't start caring about me now ('bout me now, 'bout me)
Mənimlə maraqlanmağa başlama indi (İndi məni, indi məni)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Çölə çıxma (çölə, çölə)
(Don't show up)
(Göstərmə)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't start now (Oh)
İndi başlama (Oh)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Çölə çıxma (çölə, çölə)
I'm not where you left me at all, so
Məni buraxdın yerdə deyiləm, beləcə
If you don't wanna see me dancing with somebody
Sən məni başqasıyla rəqs etdiyimi görmək istəmirsənsə
If you wanna believe that anything could stop me
Hər hansı bir şeyin məni dayandıra biləcəyinə inanmaq istəyirsənsə
Don't show up (Don't show up)
Göstərmə (Göstərmə)
Don't come out (Don't come out)
Çölə çıxma (Çölə çıxma)
Don't start caring about me now ('Bout me now)
İndi mənimlə maraqlanmağa başlama (İndi mənimlə)
Walk away (Walk away), you know how (You know how)
Rədd ol (Rədd ol), necə edəcəyini bilirsən (Necə edəcəyini bilirsən)
Don't start caring about me now
İndi mənimlə maraqlanmağa başlama
(So)
(Belə ki)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Çölə çıxma (çölə, çölə)
(Don't show up)
(Göstərmə)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Walk away (Walk away), so
Rədd ol (Rədd ol), belə ki
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Don't come out (Out, out)
Çölə çıxma (çölə, çölə)
(Don't show up)
(Göstərmə)
(Whoa, whoa)
(Whoa, whoa)
Walk away (Walk away), oh
Rədd ol (Rədd ol), oh
  • 1k

Last activities

Synced byKhan_TheWolf
Translated byEri Bardhi

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now