Lyrics and TranslationBreak My Heart

Dua Lipa

Last update on: June 22, 2020

Original Lyrics

mongolianTranslation in Mongolian

I've always been the one to say the first goodbye
Баяртай гэж түрүүлж хэлэх хүн нь би байсаар ирсэн
Had to love and lose a hundred million times
Зуун сая удаа хайрлан дурлаж бас алдсан
Had to get it wrong to know just what I like
Буруу сонголт хийсэн, юунд дуртайгаа ойлгохын тулд
Now I'm falling
Одоо би унаж байна
You say my name like I have never heard before
Чи миний нэрийг урьд өмнө сонсож байгаагүй сайхнаар хэлнэ
I'm indecisive, but this time, I know for sure
Би шийдвэр гаргахдаа муу, гэхдээ энэ удаа би итгэлтэй байна
I hope I'm not the only one that feels it all
Би ганцаараа энэ бүхнийг мэдрээгүй гэж найдаж байна
Are you falling?
Чи бас дурлаж байна уу?
Centre of attention
Анхаарлын төвд
You know you can get whatever you want from me
Чи надаас юу хүссэнээ авч болно гэдгээ мэднэ биздээ
Whenever you want it, baby
Хүссэн үедээ, хонгор минь
It's you in my reflection
Толины тусгалд чи харагдана
I'm afraid of all the things it could do to me
Чиний надад хийж чадах тэр бүх зүйлсээс би айж байна
If I would've known it, baby
Хэрвээ би үүнийг мэдсэн бол, хонгор минь
I would've stayed at home
Би гэртээ л байх байсан юм
'Cause I was doing better alone
Учир нь би ганцаараа хамаагүй дээр байсан юм сан
But when you said, "Hello"
Гэвч чамайг "Сайн уу" гэж хэлэхэд
I knew that was the end of it all
Би шууд л мэдсэн, энэ бүхний төгсгөл гэдгийг
I should've stayed at home
Би гэртээ үлдэх ёстой байж
'Cause now there ain't no letting you go
Учир нь одоо чамайг явуулна гэж байхгүй
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Зүрхийг минь шархлуулах хүнд би дурлаж орхио юу?
Oh, no, I was doing better alone
Өө үгүй ээ, би ганцаараа дээр байсан юм
But when you said, "Hello"
Гэвч чамайг "Сайн уу" гэж хэлэхэд
I knew that was the end of it all
Би шууд л мэдсэн, энэ бүхний төгсгөл гэдгийг
I should've stayed at home
Би гэртээ үлдэх ёстой байж
'Cause now there ain't no letting you go
Учир нь одоо чамайг явуулна гэж байхгүй
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Зүрхийг минь шархлуулах хүнд би дурлаж орхио юу?
I wonder, when you go, if I stay on your mind
Би гайхдаг, яваад өгөхдөө, чиний бодолд би байдаг бол уу гэж
Two can play that game, but you win me every time
Хоёулаа тоглоом тоглож болох юм, гэвч чи намайг дандаа ялдаг
Everyone before you was a waste of time
Чамаас өмнө учирсан хүн бүр цагийн гарз байж
Yeah, you got me
Тиймээ, би чинийх
Centre of attention
Анхаарлын төвд

Am I falling in love with the one that could break my heart?Dua Lipa

You know you can get whatever you want from me
Чи надаас юу хүссэнээ авч болно гэдгээ мэднэ биздээ
Whenever you want it, baby
Хүссэн үедээ, хонгор минь
It's you in my reflection
Толины тусгалд чи харагдана
I'm afraid of all the things it could do to me
Чиний надад хийж чадах тэр бүх зүйлсээс би айж байна
If I would've known it, baby
Хэрвээ би үүнийг мэдсэн бол, хонгор минь
I would've stayed at home
Би гэртээ л байх байсан юм
'Cause I was doing better alone
Учир нь би ганцаараа хамаагүй дээр байсан юм сан
But when you said, "Hello"
Гэвч чамайг "Сайн уу" гэж хэлэхэд
I knew that was the end of it all
Би шууд л мэдсэн, энэ бүхний төгсгөл гэдгийг
I should've stayed at home
Би гэртээ үлдэх ёстой байж
'Cause now there ain't no letting you go
Учир нь одоо чамайг явуулна гэж байхгүй
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Зүрхийг минь шархлуулах хүнд би дурлаж орхио юу?
Oh, no, I was doing better alone
Өө үгүй ээ, би ганцаараа дээр байсан юм
But when you said, "Hello"
Гэвч чамайг "Сайн уу" гэж хэлэхэд
I knew that was the end of it all
Би шууд л мэдсэн, энэ бүхний төгсгөл гэдгийг
I should've stayed at home
Би гэртээ үлдэх ёстой байж
'Cause now there ain't no letting you go
Учир нь одоо чамайг явуулна гэж байхгүй
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Зүрхийг минь шархлуулах хүнд би дурлаж орхио юу?
(Ooh, break my heart)
(Үү, зүрхийг минь шархлуул)
(Ooh, break my heart)
(Үү, зүрхийг минь шархлуул)
(Ooh)
(Үү)
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Зүрхийг минь шархлуулах хүнд би дурлаж орхио юу?
I would've stayed at home
Би гэртээ л байх байсан юм
'Cause I was doing better alone
Учир нь би ганцаараа хамаагүй дээр байсан юм сан
But when you said, "Hello"
Гэвч чамайг "Сайн уу" гэж хэлэхэд
I knew that was the end of it all
Би шууд л мэдсэн, энэ бүхний төгсгөл гэдгийг
I should've stayed at home (I would've stayed at home 'cause I)
Би гэртээ үлдэх ёстой байж (Би гэртээ л байх байсан юм, учир нь би)
'Cause now there ain't no letting you go
Учир нь одоо чамайг явуулна гэж байхгүй
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Зүрхийг минь шархлуулах хүнд би дурлаж орхио юу?
Oh, no (Oh, no), I was doing better alone
Өө үгүй ээ (Өө үгүй), би ганцаараа дээр байсан юм
But when you said, "Hello"
Гэвч чамайг "Сайн уу" гэж хэлэхэд
I knew that was the end of it all
Би шууд л мэдсэн, энэ бүхний төгсгөл гэдгийг
I should've stayed at home
Би гэртээ үлдэх ёстой байж
'Cause now there ain't no letting you go
Учир нь одоо чамайг явуулна гэж байхгүй
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Зүрхийг минь шархлуулах хүнд би дурлаж орхио юу?
  • 2k

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now