Lyrics and TranslationBreak My Heart

Dua Lipa

Last update on: June 22, 2020

Original Lyrics

lithuanianTranslation in Lithuanian

I've always been the one to say the first goodbye
Aš visada buvau ta, kuri pirma pasako "sudie"
Had to love and lose a hundred million times
Turėjau daug ką įsimylėti ir prarasti juos milijonus sykių
Had to get it wrong to know just what I like
Turėjau daug sykių suklysti, kad sužinočiau ko tikrai noriu
Now I'm falling
Dabar aš įsimylėjusi
You say my name like I have never heard before
Tu tari mano vardą taip, kaip aš dar niekada nesu girdėjusi
I'm indecisive, but this time, I know for sure
Aš neryžtinga, bet šį sykį tikrai esu užtikrinta
I hope I'm not the only one that feels it all
Tikiuosi ne vien tik aš taip jaučiuosi
Are you falling?
Ar tu irgi mane įsimyli?
Centre of attention
Dėmesio centras
You know you can get whatever you want from me
Žinai, kad gali gauti visko, ko tik nori iš manęs
Whenever you want it, baby
Kada tik nori, mažiuk
It's you in my reflection
Tai tu mano atspindyje
I'm afraid of all the things it could do to me
Aš bijau visų tų dalykų, kuriuos tu gali man padaryti
If I would've known it, baby
Jei tik žinočiau, kokie jie yra, mažiuk,
I would've stayed at home
Aš būčiau pasilikus namuose,
'Cause I was doing better alone
Nes man daug geriau gyventi vienai
But when you said, "Hello"
Bet kai tu pasakei "labas"
I knew that was the end of it all
Žinojau, kad tai viso to pabaiga
I should've stayed at home
Aš turėjau pasilikti namuose
'Cause now there ain't no letting you go
Nes dabar aš tikrai jau tavęs nebepaleisiu
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ar aš įsimyliu tą, kuris gali sudaužyti mano širdį?
Oh, no, I was doing better alone
Oh ne, man buvo daug geriau vienai
But when you said, "Hello"
Bet kai tu pasakei "labas"
I knew that was the end of it all
Žinojau, kad tai viso to pabaiga
I should've stayed at home
Aš turėjau pasilikti namuose
'Cause now there ain't no letting you go
Nes dabar aš tikrai jau tavęs nebepaleisiu
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ar aš įsimyliu tą, kuris gali sudaužyti mano širdį?
I wonder, when you go, if I stay on your mind
Aš mąstau, kai tu išeisi, ar dar bis tebemąstysi apie mane
Two can play that game, but you win me every time
Dviese galima žaisti tą žaidimą, bet tik tu visados laimi jį
Everyone before you was a waste of time
Visi iki tavęs buvo tik laiko švaistymas
Yeah, you got me
Taip, tikrai užsitarnavai mane
Centre of attention
Dėmesio centras

Am I falling in love with the one that could break my heart?Dua Lipa

You know you can get whatever you want from me
Žinai, kad gali gauti visko, ko tik nori iš manęs
Whenever you want it, baby
Kada tik nori, mažiuk
It's you in my reflection
Tai tu mano atspindyje
I'm afraid of all the things it could do to me
Aš bijau visų tų dalykų, kuriuos tu gali man padaryti
If I would've known it, baby
Jei tik žinočiau, kokie jie yra, mažiuk,
I would've stayed at home
Aš būčiau pasilikus namuose,
'Cause I was doing better alone
Nes man daug geriau gyventi vienai
But when you said, "Hello"
Bet kai tu pasakei "labas"
I knew that was the end of it all
Žinojau, kad tai viso to pabaiga
I should've stayed at home
Aš turėjau pasilikti namuose
'Cause now there ain't no letting you go
Nes dabar aš tikrai jau tavęs nebepaleisiu
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ar aš įsimyliu tą, kuris gali sudaužyti mano širdį?
Oh, no, I was doing better alone
Oh ne, man buvo daug geriau vienai
But when you said, "Hello"
Bet kai tu pasakei "labas"
I knew that was the end of it all
Žinojau, kad tai viso to pabaiga
I should've stayed at home
Aš turėjau pasilikti namuose
'Cause now there ain't no letting you go
Nes dabar aš tikrai jau tavęs nebepaleisiu
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ar aš įsimyliu tą, kuris gali sudaužyti mano širdį?
(Ooh, break my heart)
Ooh, sudaužyk mano širdį
(Ooh, break my heart)
Ooh, sudaužyk mano širdį
(Ooh)
Ooh
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ar aš įsimyliu tą, kuris gali sudaužyti mano širdį?
I would've stayed at home
Aš būčiau pasilikus namuose,
'Cause I was doing better alone
Nes man daug geriau gyventi vienai
But when you said, "Hello"
Bet kai tu pasakei "labas"
I knew that was the end of it all
Žinojau, kad tai viso to pabaiga
I should've stayed at home (I would've stayed at home 'cause I)
Aš turėjau pasilikti namuose ( Aš būčiau pasilikusi namuose ,nes aš)
'Cause now there ain't no letting you go
Nes dabar aš tikrai jau tavęs nebepaleisiu
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ar aš įsimyliu tą, kuris gali sudaužyti mano širdį?
Oh, no (Oh, no), I was doing better alone
Oh ne (Oh ne), man daug geriau buvo vienai
But when you said, "Hello"
Bet kai tu pasakei "labas"
I knew that was the end of it all
Žinojau, kad tai viso to pabaiga
I should've stayed at home
Aš turėjau pasilikti namuose
'Cause now there ain't no letting you go
Nes dabar aš tikrai jau tavęs nebepaleisiu
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Ar aš įsimyliu tą, kuris gali sudaužyti mano širdį?
  • 2k

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now