Lyrics and TranslationBreak My Heart

Dua Lipa

Last update on: June 22, 2020

Original Lyrics

azerbaijaniTranslation in Azerbaijani

I've always been the one to say the first goodbye
Həmişə ilk sağollaşmaqda birinci olan mən olmuşam
Had to love and lose a hundred million times
Milyon dəfə sevən və itirən
Had to get it wrong to know just what I like
Nə istədiyini yanlış anlayan
Now I'm falling
İndi yıxılıram
You say my name like I have never heard before
Sən adımı əvvəl heç vaxt eşitmədiyim kimi deyirsən
I'm indecisive, but this time, I know for sure
Qərarsızam, amma, bu arada, əminəm ki
I hope I'm not the only one that feels it all
Ümid edirəm ki, təkcə mən bu hissləri keçirmirəm
Are you falling?
Sən də yıxılırsan?
Centre of attention
Diqqət mərkəzində
You know you can get whatever you want from me
Bilirsən ki, istədiyin hər şeyi məndən götürə bilərsən
Whenever you want it, baby
Nə vaxt istəsən, körpəm
It's you in my reflection
Sən busan mənim əksimə
I'm afraid of all the things it could do to me
Mənə edə biləcəyin hər şeydən qorxuram
If I would've known it, baby
Əgər bilsə idim, körpəm
I would've stayed at home
Evdə qalardım
'Cause I was doing better alone
Çünki mən təkbaşıma daha yaxşıyam
But when you said, "Hello"
Amma sən salam deyəndə
I knew that was the end of it all
Bildim ki, bu hər şeyin sonudur
I should've stayed at home
Mən gərək evdə qalaydım
'Cause now there ain't no letting you go
Çünki indi getməyinə icazə yoxdur
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Mənim ürəyimi qıra biləcək birinə aşiqəm?
Oh, no, I was doing better alone
Ah yox, mən təkbaşıma daha yaxşıyam
But when you said, "Hello"
Amma sən salam deyəndə
I knew that was the end of it all
Bildim ki, bu hər şeyin sonudur
I should've stayed at home
Mən gərək evdə qalaydım
'Cause now there ain't no letting you go
Çünki indi getməyinə icazə yoxdur
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Mənim ürəyimi qıra biləcək birinə aşiqəm?
I wonder, when you go, if I stay on your mind
Görəsən, sən gedəndə, əgər yadından çıxmasam
Two can play that game, but you win me every time
İkimiz o oyunu oynaya bilərik, amma sən hər dəfə qazanırsan
Everyone before you was a waste of time
Səndən əvvəlki hamı vaxt itkisi idi
Yeah, you got me
Hə, sən məni məğlub etdin
Centre of attention
Diqqət mərkəzində

Am I falling in love with the one that could break my heart?Dua Lipa

You know you can get whatever you want from me
Bilirsən ki, istədiyin hər şeyi məndən götürə bilərsən
Whenever you want it, baby
Nə vaxt istəsən, körpəm
It's you in my reflection
Sən busan mənim əksimə
I'm afraid of all the things it could do to me
Mənə edə biləcəyin hər şeydən qorxuram
If I would've known it, baby
Əgər bilsə idim, körpəm
I would've stayed at home
Evdə qalardım
'Cause I was doing better alone
Çünki mən təkbaşıma daha yaxşıyam
But when you said, "Hello"
Amma sən salam deyəndə
I knew that was the end of it all
Bildim ki, bu hər şeyin sonudur
I should've stayed at home
Mən gərək evdə qalaydım
'Cause now there ain't no letting you go
Çünki indi getməyinə icazə yoxdur
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Mənim ürəyimi qıra biləcək birinə aşiqəm?
Oh, no, I was doing better alone
Ah yox, mən təkbaşıma daha yaxşıyam
But when you said, "Hello"
Amma sən salam deyəndə
I knew that was the end of it all
Bildim ki, bu hər şeyin sonudur
I should've stayed at home
Mən gərək evdə qalaydım
'Cause now there ain't no letting you go
Çünki indi getməyinə icazə yoxdur
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Mənim ürəyimi qıra biləcək birinə aşiqəm?
(Ooh, break my heart)
(Aah, ürəyimi qıra biləcək)
(Ooh, break my heart)
(Aah, ürəyimi qıra biləcək)
(Ooh)
(Aah)
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Mənim ürəyimi qıra biləcək birinə aşiqəm?
I would've stayed at home
Evdə qalardım
'Cause I was doing better alone
Çünki mən təkbaşıma daha yaxşıyam
But when you said, "Hello"
Amma sən salam deyəndə
I knew that was the end of it all
Bildim ki, bu hər şeyin sonudur
I should've stayed at home (I would've stayed at home 'cause I)
Gərək evdə qalaydın (Evdə qalardım, çünki mən)
'Cause now there ain't no letting you go
Çünki indi getməyinə icazə yoxdur
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Mənim ürəyimi qıra biləcək birinə aşiqəm?
Oh, no (Oh, no), I was doing better alone
Ah yox (Ah yox), Mən təkbaşıma daha yaxşıyam
But when you said, "Hello"
Amma sən salam deyəndə
I knew that was the end of it all
Bildim ki, bu hər şeyin sonudur
I should've stayed at home
Mən gərək evdə qalaydım
'Cause now there ain't no letting you go
Çünki indi getməyinə icazə yoxdur
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Mənim ürəyimi qıra biləcək birinə aşiqəm?
  • 2k

Last activities

Synced byEylül Turan

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now