Lyrics and TranslationThe Corner

Dermot Kennedy

Last update on: October 15, 2020

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

That should have never been your road
To nigdy nie powinna być twoja droga
We should have stayed there on the corner
Powinniśmy zostać tam w rogu
You know I'm always at your shoulder
Wiesz, że zawsze jestem przy twoim ramieniu
Take your heart out of your holster
Wyjmij serce ze swojej kabury
What if he never had to go?
Co jeśli on nigdy nie musiał odejść?
What if we never knew October?
Co jeśli nigdy nie znaliśmy października?
Would you run into the open?
Wybiegła byś na otwartą przestrzeń?
Would you take back all they told ya?
Czy zabrałabyś wszystko, co ci powiedzieli?
Holding, waiting for something
Trzymając, czekając na coś
That'll keep you from the cold
Co ochroni cię przed zimnem
It feels like winter follows you around
Wydaje się, że zima podąża za tobą
Holding, waiting for something
Trzymając, czekając na coś
That'll keep you from the cold
Co ochroni cię przed zimnem
So, just remember who you are
Więc, pamiętaj kim jesteś
How you were never one for folding
Jak nigdy nie pasowałaś
How you never liked the corner
Jak nigdy nie lubiłaś rogu
How the dark don't even know ya
Jak ciemność ciebie nie zna

Holding, waiting for somethingDermot Kennedy

Would you believe me in the car?
Uwierzysz mi w samochodzie?
What if I never dropped you home?
Co jeśli nigdy nie odwiozę cię do domu?
What if we drove until the morning?
Co jeśli będziemy jechać do rana?
You said you never loved before him, I
Powiedziałaś, że nigdy nie kochałaś przed nim, ja
Holding, waiting for something
Trzymając, czekając na coś
That'll keep you from the cold
Co ochroni cię przed zimnem
Feels like winter follows you around
Wydaje się, że zima podąża za tobą
Holding, waiting for something
Trzymając, czekając na coś
That'll keep you from the cold
Co ochroni cię przed zimnem
You know me, so you know I'm feeling lonely now
Znasz mnie, więc wiesz, że jestem teraz samotny
Lonely right down in my heart
Samotny w moim sercu
You know me, so you know I'm feeling lonely I'm
Znasz mnie, więc wiesz, że jestem samotny, ja jestem
Lonely right down in my heart
Samotny w moim sercu
Holding, waiting for something
Trzymając, czekając na coś
That'll keep you from the cold
Co ochroni cię przed zimnem
It feels like winter follows you around
Wydaje się, że zima podąża za tobą
Holding, waiting for something
Trzymając, czekając na coś
Let me keep you from the cold
Daj mi ochronić cię od zimna
  • 6

Last activities

Translated byJohanna zwgt

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now