LyricsDos Do Nakkokna

Delago

Last update on: July 22, 2017
No translations availableNo translations available
We detected some issues
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Unang ho mandele jala unang marsak molo pittor ro akka sitaononi ikkon sabar do lao manaon sude nang parsorion do angka sude sidangoloni

sai ula ma angka nadenggan sai padao ma molo tung adong pe namanusai pingkiranmi asa sonang roham asa sonang roham lao mangula sasude angka ulaon siganup ari i…. Molo sabar doho jala burju-burju ho lao mangula akka siulaonmi Ndang tagamon sodapotmu sasude angka napinarsinta ni rohami… Denggan ma nang parngoluanmu jala sonang nang pikkiranmi so hariboan-riboani… Jala angkup ni i Unang ginjang roham Unang ma leas roham mangida jolma Namauas namale Dos do nangkokna jala dos do nang tuatna Anggo diparngoluanon Molo sinuan kacang kacang do natubu Molo sinuan gadong gadong do natubu Molo sinuan na denggan sai nadenggan do na ro Molo sinuan na naroa sai naroa do na ro Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma Na mauas na male dohot na loja na gale… Asa denggan sude asa retta sude Ai ido dihalomohon ni Tuhan i Molo sabar doho jala burju-burju ho lao mangula akka siulaonmi Ndang tagamon sodapotmu sasude angka napinarsinta ni rohami… Denggan ma nang parngoluanmu jala sonang nang pikkiranmi so haribo-riboani… Jala angkup ni i Unang ginjang roham Unang ma leas roham mangida jolma Namauas namale Dos do nangkokna jala dos do nang tuatna Anggo diparngoluanon Molo sinuan kacang kacang do natubu Molo sinuan gadong gadong do natubu Molo sinuan na denggan sai nadenggan do na ro Molo sinuan na naroa sai naroa do na ro Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma Na mauas na male dohot na loja na gale… Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma Na mauas na male dohot na loja na gale… Asa denggan sude asa retta sude Ai ido dihalomohon ni Tuhan i Asa denggan sude asa retta sude Ai ido dihalomohon ni Tuhan i...

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

Synced byRoni Siahaan

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now