Lyrics and Translation10,000 Hours (with Justin…

Dan + Shay, Justin Bieber

Last update on: October 4, 2019

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese

Do you love the rain, does it make you dance
Em có yêu những làn mưa? Chúng có khiến em nhảy múa?
When you're drunk with your friends at a party
Khi em đang say bí tỉ với lũ bạn tại bữa tiệc
What's your favorite song, does it make you smile
Bài hát yêu thích của em là gì thế? Em có khẽ cười khi nghe chúng?
Do you think of me
Em có bất giác khi nghĩ về anh?
When you close your eyes, tell me, what are you dreamin'
Khi em khép đôi mắt lại, nói với anh, em đang mơ mộng điều gì?
Everything, I wanna know it all
Tất cả mọi thứ, anh đều muốn biết
I'd spend ten thousand hours and ten thousand more
Anh sẽ dành ra mười ngàn giờ và thêm mười ngàn giờ nữa
Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours
Nếu chừng đó đủ để anh hiểu được sự ấm áp từ trái tim của em
And I might never get there, but I'm gonna try
Nó có thể bất khả thi nhưng anh sẽ cố
If it's ten thousand hours or the rest of my life
Dù là mười ngàn giờ hay là cả cuộc đời này
I'm gonna love you
Anh vẫn chọn yêu em
Do you miss the road that you grew up on
Em có nhớ tên con đường nơi mà em lớn lên?
Did you get your middle name from your grandma
Có phải tên đệm của em được đặt theo tên từ bà ngoại em không?
When you think about your forever now, do you think of me
Lúc mà em về già, em có nghĩ đến anh nữa không?
When you close your eyes, tell me, what are you dreamin'
Khi em khép đôi mắt lại, nói với anh, em đang mơ mộng điều gì?
Everything, I wanna know it all
Tất cả mọi thứ, anh đều muốn biết

I'd spend ten thousand hours and ten thousand moreDan + Shay feat. Justin Bieber

I'd spend ten thousand hours and ten thousand more
Anh sẽ dành ra mười ngàn giờ và thêm mười ngàn giờ nữa
Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours
Nếu chừng đó đủ để anh hiểu được sự ấm áp từ trái tim của em
And I might never get there, but I'm gonna try
Nó có thể bất khả thi nhưng anh sẽ cố
If it's ten thousand hours or the rest of my life
Dù là mười ngàn giờ hay là cả cuộc đời này
I'm gonna love you
Anh vẫn chọn yêu em
I'm gonna love you
Anh vẫn chọn yêu em
Ooh, want the good and the bad and everything in between
Dù là ưu điểm hay khuyết điểm và cả những thứ chen vào giữa
Ooh, gotta cure my curiosity
Mong em sẽ chữa lấy sự tò mò này
Ooh, yeah
Ooh, yeah
I'd spend ten thousand hours and ten thousand more
Anh sẽ dành ra mười ngàn giờ và thêm mười ngàn giờ nữa
Oh, if that's what it takes to learn that
Nếu chừng đó đủ để hiểu
Sweet heart of yours
Sự ấm áp từ trái tim em
And I might never get there, but I'm gonna try
Nó có thể bất khả thi nhưng anh sẽ cố
If it's ten thousand hours or the rest of my life
Dù là mười ngàn giờ hay là cả cuộc đời này
I'm gonna love you
Anh vẫn chọn yêu em
I'm gonna love you
Anh vẫn chọn yêu em
And I'm gonna love you
Anh vẫn chọn yêu em
I'm gonna love you
Anh vẫn chọn yêu em
  • 178

Last activities

Translated bySonu

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now