Lyrics and TranslationJar of Hearts

Christina Perri

Last update on: July 10, 2020

Original Lyrics

swedishTranslation in Swedish

I know I can't take one more step towards you
Jag vet att jag inte kan ta ens ett steg närmre dig
'Cause all that's waiting is regret
För allt som väntar är ånger
Don't you know I'm not your ghost anymore
Vet du inte att jag inte längre är ditt spöke?
You lost the love I loved the most
Du förlorade kärleken jag älskade mest
I learned to live half alive
Jag lärde mig leva till hälften levande
And now you want me one more time
Och nu vill du ha mig en gång till
And who do you think you are?
Och vem tror du att du är?
Runnin' 'round leaving scars
Springer runt och lämnar ärr
Collecting your jar of hearts
Samlar i din burk of hjärtan
And tearing love apart
Och sliter kärleken isär
You're gonna catch a cold
Du kommer bli sjuk
From the ice inside your soul
Av isen inuti din själ
So don't come back for me
Så kom inte tillbaka för mig
Who do you think you are?
Vem tror du att du är?
I hear you're asking all around
Jag har hört att du frågar runt
If I am anywhere to be found
Om jag kan finnas någonstans
But I have grown too strong
Men jag har växt för stark
To ever fall back in your arms
För att någonsin falla tillbaka i dina armar
And I've learned to live half alive
Och jag har lärt mig att leva till hälften levande
And now you want me one more time
Och nu vill du ha mig en gång till
And who do you think you are?
Och vem tror du att du är?
Runnin' 'round leaving scars
Springer runt och lämnar ärr
Collecting your jar of hearts
Samlar i din burk of hjärtan
And tearing love apart
Och sliter kärleken isär

Who do you think you are?Christina Perri

You're gonna catch a cold
Du kommer bli sjuk
From the ice inside your soul
Av isen inuti din själ
So don't come back for me
Så kom inte tillbaka för mig
Who do you think you are?
Vem tror du att du är?
Dear, it took so long just to feel alright
Och det tog så lång tid att ens kännas okej
Remember how to put back the light in my eyes
Kom ihåg hur man fick tillbaka ljuset i mina ögon
I wish I had missed the first time that we kissed
Jag önskar att jag saknade den första gången vi kysstes
'Cause you broke all your promises
För du bröt alla dina löften
And now you're back
Och nu är du tillbaka
You don't get to get me back
Du kommer inte få mig tillbaka
And who do you think you are?
Och vem tror du att du är?
Runnin' 'round leaving scars
Springer runt och lämnar ärr
Collecting your jar of hearts
Samlar i din burk of hjärtan
And tearing love apart
Och sliter kärleken isär
You're gonna catch a cold
Du kommer bli sjuk
From the ice inside your soul
Av isen inuti din själ
So don't come back for me
Så kom inte tillbaka för mig
Don't come back at all
Kom inte tillbaka alls
And who do you think you are?
Och vem tror du att du är?
Runnin' 'round leaving scars
Springer runt och lämnar ärr
Collecting your jar of hearts
Samlar i din burk of hjärtan
Tearing love apart
Sliter kärleken isär
You're gonna catch a cold
Du kommer bli sjuk
From the ice inside your soul
Av isen inuti din själ
Don't come back for me
Kom inte tillbaka för mig
Don't come back at all
Kom inte tillbaka alls
Who do you think you are?
Vem tror du att du är?
Who do you think you are?
Vem tror du att du är?
Who do you think you are?
Vem tror du att du är?
  • 27k

Last activities

Translated byLalit Arya

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now