Lyrics and TranslationJar of Hearts

Christina Perri

Last update on: July 10, 2020

Original Lyrics

romanianTranslation in Romanian

I know I can't take one more step towards you
Știu că nu mai pot să fac un pas spre tine
'Cause all that's waiting is regret
Pentru că tot ce se așteaptă e regretul
Don't you know I'm not your ghost anymore
Nu știi că nu mai sunt fantoma ta?
You lost the love I loved the most
Ai pierdut iubirea ce am iubit-o cel mai mult
I learned to live half alive
Am învățat să trăiesc pe jumătate în viață
And now you want me one more time
Iar acum tu mă vrei încă o dată
And who do you think you are?
Și cine crezi că ești?
Runnin' 'round leaving scars
Alergând lăsând cicatrici
Collecting your jar of hearts
Adunând borcanul tău cu inimi
And tearing love apart
Și sfâșiind dragostea
You're gonna catch a cold
Vei prinde o răceală
From the ice inside your soul
De la gheața din sufletul tău
So don't come back for me
Așa că nu te întoarce pentru mine
Who do you think you are?
Cine crezi că ești?
I hear you're asking all around
Aud că întrebi în jur
If I am anywhere to be found
Dacă sunt undeva de găsit
But I have grown too strong
Dar am ajuns prea puternică
To ever fall back in your arms
Ca să mai cad în brațele tale
And I've learned to live half alive
And I've learned to live half alive
And now you want me one more time
Iar acum tu mă vrei încă o dată
And who do you think you are?
Și cine crezi că ești?
Runnin' 'round leaving scars
Alergând lăsând cicatrici
Collecting your jar of hearts
Adunând borcanul tău cu inimi
And tearing love apart
Și sfâșiind dragostea

Who do you think you are?Christina Perri

You're gonna catch a cold
Vei prinde o răceală
From the ice inside your soul
De la gheața din sufletul tău
So don't come back for me
Așa că nu te întoarce pentru mine
Who do you think you are?
Cine crezi că ești?
Dear, it took so long just to feel alright
Și a durat mult doar ca să mă simt bine
Remember how to put back the light in my eyes
Amintindu-mi cum să pun lumina înapoi în ochii mei
I wish I had missed the first time that we kissed
Îmi doresc să fi ratat prima oară când ne-am sărutat
'Cause you broke all your promises
Pentru că ți-ai încălcat toate promisiunile
And now you're back
Iar acum te-ai întors
You don't get to get me back
Nu mă vei mai avea înapoi
And who do you think you are?
Și cine crezi că ești?
Runnin' 'round leaving scars
Alergând lăsând cicatrici
Collecting your jar of hearts
Adunând borcanul tău cu inimi
And tearing love apart
Și sfâșiind dragostea
You're gonna catch a cold
Vei prinde o răceală
From the ice inside your soul
De la gheața din sufletul tău
So don't come back for me
Așa că nu te întoarce pentru mine
Don't come back at all
Nu te mai întoarce deloc
And who do you think you are?
Și cine crezi că ești?
Runnin' 'round leaving scars
Alergând lăsând cicatrici
Collecting your jar of hearts
Adunând borcanul tău cu inimi
Tearing love apart
Sfâșiind iubirea
You're gonna catch a cold
Vei prinde o răceală
From the ice inside your soul
De la gheața din sufletul tău
Don't come back for me
Așa că nu te întoarce pentru mine
Don't come back at all
Nu te mai întoarce deloc
Who do you think you are?
Cine crezi că ești?
Who do you think you are?
Cine crezi că ești?
Who do you think you are?
Cine crezi că ești?
  • 27k

Last activities

Translated byLalit Arya

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now