Lyrics and TranslationJar of Hearts

Christina Perri

Last update on: July 10, 2020

Original Lyrics

dutchTranslation in Dutch

I know I can't take one more step towards you
Ik weet dat ik geen enkele stap meer naar jou kan zetten
'Cause all that's waiting is regret
Want alles dat wacht is spijt
Don't you know I'm not your ghost anymore
Weet je niet dat ik je geest niet meer ben
You lost the love I loved the most
Je hebt de liefde verloren waar ik het meest van hield
I learned to live half alive
Ik heb geleerd een half leven te leven
And now you want me one more time
En nu wil je me nog één keer
And who do you think you are?
En wie denk je dat je bent?
Runnin' 'round leaving scars
Rond rennend littekens achter latend
Collecting your jar of hearts
Harten verzamelen in je vles
And tearing love apart
En liefde uit elkaar trekken
You're gonna catch a cold
Je gaat een koutje vatten
From the ice inside your soul
Van het ijs binnen in je ziel
So don't come back for me
Dus kom niet terug voor mij
Who do you think you are?
Wie denk je dat je bent?
I hear you're asking all around
Ik heb gehoord dat je rond aan het vragen bent
If I am anywhere to be found
Of ik ergens ben waar ik gevonden kan worden
But I have grown too strong
Maar ik ben te sterk geworden
To ever fall back in your arms
Om ooit nog terug in jouw armen te vallen
And I've learned to live half alive
En ik heb geleerd half te leven
And now you want me one more time
En nu wil je me nog één keer
And who do you think you are?
En wie denk je dat je bent?
Runnin' 'round leaving scars
Rond rennend littekens achter latend
Collecting your jar of hearts
Harten verzamelen in je vles
And tearing love apart
En liefde uit elkaar trekken

Who do you think you are?Christina Perri

You're gonna catch a cold
Je gaat een koutje vatten
From the ice inside your soul
Van het ijs binnen in je ziel
So don't come back for me
Dus kom niet terug voor mij
Who do you think you are?
Wie denk je dat je bent?
Dear, it took so long just to feel alright
En het heeft zo lang geduurt voordat ik me weer goed voelde
Remember how to put back the light in my eyes
Onthoud hoe je het licht in mijn ogen terug moet stoppen
I wish I had missed the first time that we kissed
Ik wens dat ik de eerste keer dat we hebben gekust had gemist
'Cause you broke all your promises
Want je hebt al je beloftes gebroken
And now you're back
En nu ben je terug
You don't get to get me back
Je zal me niet terug kunnen krijgen
And who do you think you are?
En wie denk je dat je bent?
Runnin' 'round leaving scars
Rond rennend littekens achter latend
Collecting your jar of hearts
Harten verzamelen in je vles
And tearing love apart
En liefde uit elkaar trekken
You're gonna catch a cold
Je gaat een koutje vatten
From the ice inside your soul
Van het ijs binnen in je ziel
So don't come back for me
Dus kom niet terug voor mij
Don't come back at all
Kom helemaal niet terug
And who do you think you are?
En wie denk je dat je bent?
Runnin' 'round leaving scars
Rond rennend littekens achter latend
Collecting your jar of hearts
Harten verzamelen in je vles
Tearing love apart
Liefde uit elkaar trekkend
You're gonna catch a cold
Je gaat een koutje vatten
From the ice inside your soul
Van het ijs binnen in je ziel
Don't come back for me
Kom niet terug voor mij
Don't come back at all
Kom helemaal niet terug
Who do you think you are?
Wie denk je dat je bent?
Who do you think you are?
Wie denk je dat je bent?
Who do you think you are?
Wie denk je dat je bent?
  • 27k

Last activities

Translated byLalit Arya

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now