Lyrics and TranslationJar of Hearts

Christina Perri

Last update on: July 10, 2020

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

I know I can't take one more step towards you
Vím, že nemůžu udělat další krok k tobě
'Cause all that's waiting is regret
Protože vše co se očekává je lítost
Don't you know I'm not your ghost anymore
Nevíš, že už nejsem duch
You lost the love I loved the most
Ztratil si lásku, kterou jsem tolik milovala
I learned to live half alive
Naučila jsem se žít napůl živá
And now you want me one more time
A teď mě chceš ještě jednou
And who do you think you are?
A kdo si myslíš že jsi?
Runnin' 'round leaving scars
Běžící kolem a zanechácající jizvy
Collecting your jar of hearts
Sbírající svou sklenici srdcí
And tearing love apart
A trhání lásky
You're gonna catch a cold
Chytíš rýmu
From the ice inside your soul
Z ledu ze své duše
So don't come back for me
Tak se pro mě nevracej
Who do you think you are?
Kdo jsi myslíš , že jsi ?
I hear you're asking all around
Slyším, že se kolem ptáš
If I am anywhere to be found
Zda jsem někde k nalezení
But I have grown too strong
Ale stala jsem se přliš silnou
To ever fall back in your arms
Kdybych někdy spadla do tvé náruče
And I've learned to live half alive
Naučila jsem se žít na půl živá
And now you want me one more time
A teď mě chceš ještě jednou
And who do you think you are?
A kdo si myslíš že jsi?
Runnin' 'round leaving scars
Běžící kolem a zanechácající jizvy
Collecting your jar of hearts
Sbírající svou sklenici srdcí
And tearing love apart
A trhání lásky

Who do you think you are?Christina Perri

You're gonna catch a cold
Chytíš rýmu
From the ice inside your soul
Z ledu ze své duše
So don't come back for me
Tak se pro mě nevracej
Who do you think you are?
Kdo jsi myslíš , že jsi ?
Dear, it took so long just to feel alright
Drahý, trvalo dlouho cítit se v pořádku
Remember how to put back the light in my eyes
Vzpomeň si jak dát zpátky světlo do mých očí
I wish I had missed the first time that we kissed
Přeji si abych prospala naší první pusu
'Cause you broke all your promises
Protože jsi porušil všechny své sliby
And now you're back
A teď jsi zpátky
You don't get to get me back
Nedostaneš mě zpátky
And who do you think you are?
A kdo si myslíš že jsi?
Runnin' 'round leaving scars
Běžící kolem a zanechácající jizvy
Collecting your jar of hearts
Sbírající svou sklenici srdcí
And tearing love apart
A trhání lásky
You're gonna catch a cold
Chytíš rýmu
From the ice inside your soul
Z ledu ze své duše
So don't come back for me
Tak se pro mě nevracej
Don't come back at all
V žádném případě se nevracej
And who do you think you are?
A kdo si myslíš že jsi?
Runnin' 'round leaving scars
Běžící kolem a zanechácající jizvy
Collecting your jar of hearts
Sbírající svou sklenici srdcí
Tearing love apart
Trhání lásky
You're gonna catch a cold
Chytíš rýmu
From the ice inside your soul
Z ledu ze své duše
Don't come back for me
Nevracej se pro mě
Don't come back at all
V žádném případě se nevracej
Who do you think you are?
Kdo jsi myslíš , že jsi ?
Who do you think you are?
Kdo jsi myslíš , že jsi ?
Who do you think you are?
Kdo jsi myslíš , že jsi ?
  • 27k

Last activities

Translated byLalit Arya

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now