Lyrics and TranslationFeeling of Falling

Cheat Codes, Kim Petras

Last update on: November 29, 2018

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese

All the other ones never stay too long
Chưa có ai nói sẽ ở lại
Just a hit and run, leading me along
Chỉ đến để rồi đi, rồi sẽ chẳng tới đâu
Don't tell me you're different
Đừng có nói với em là anh khác họ
It all sounds the same
Lời đàn ông đều giống nhau cả thôi
Probably shouldn't listen
Chẳng cần nghe nữa
Probably shouldn't stay
Chẳng cần ở lại đâu
I hate the feeling of falling
Em ghét lắm, cảm giác phải lòng
I can't keep bleeding, I'm sorry
Em không thể, xin lỗi anh, người ơi
I'll take the blame if you want me
Không thể thêm 1 lỗi lầm nào nữa, cho dù anh có nói thêm
'Cause I hate the feeling of falling in love
Bởi vì em ghét nó, cảm giác yêu
The feeling of falling
Cảm giác yêu
The feeling of falling in love
Cảm giác phải lòng ai đó
The feeling of falling in
Cảm giác phải lòng
The feeling of falling in love
Cảm giác phải lòng ai đó
I hate the feeling of falling in love
Em ghét cảm giác phải lòng ai đó
I hate the feeling of falling in love
Em ghét cảm giác phải lòng ai đó
I'll take the blame if you want me
Không thể thêm 1 lỗi lầm nào nữa, cho dù anh có nói thêm
'Cause I hate the feeling of falling in love
Bởi vì em ghét nó, cảm giác yêu
Don't know what to say
Em không biết phải nói gì
At a loss for words
Trong lòng em trống rỗng
If we walk away, maybe it won't hurt
Nếu chúng ta không bên nhau nữa, cũng sẽ đau lòng lắm đây
I can't keep on holding
Nhưng em không thể nắm lại
On nothing but air
Chẳng có gì nắm lại được
If we hit the bottom, I don't know what's there
Càng cãi nhau, em biết chúng ta sẽ chẳng tới đâu
I hate the feeling of falling
Em ghét lắm, cảm giác phải lòng

I'll take the blame if you want meCheat Codes feat. Kim Petras

I can't keep bleeding, I'm sorry
Em không thể, xin lỗi anh, người ơi
I'll take the blame if you want me
Không thể thêm 1 lỗi lầm nào nữa, cho dù anh có nói thêm
'Cause I hate the feeling of falling in love
Bởi vì em ghét nó, cảm giác yêu
The feeling of falling
Cảm giác yêu
The feeling of falling in love
Cảm giác phải lòng ai đó
The feeling of falling in
Cảm giác phải lòng
The feeling of falling in love
Cảm giác phải lòng ai đó
I hate the feeling of falling
Em ghét lắm, cảm giác phải lòng
I hate the feeling of falling
Em ghét lắm, cảm giác phải lòng
I'll take the blame if you want me
Không thể thêm 1 lỗi lầm nào nữa, cho dù anh có nói thêm
'Cause I hate the feeling of falling in love
Bởi vì em ghét nó, cảm giác yêu
If you wanna stay, be my one mistake
Nếu anh muốn ở lại, sẽ lại là 1 sai lầm của em
I don't wanna wait anymore, anymore
Em không muốn ở lại thêm chút nào nữa
If you wanna stay, be my one mistake
Nếu anh muốn ở lại, sẽ lại là 1 sai lầm của em
I don't wanna wait anymore, anymore
Em không muốn ở lại thêm chút nào nữa
If you wanna stay, be my one mistake
Nếu anh muốn ở lại, sẽ lại là 1 sai lầm của em
I don't wanna wait anymore, anymore
Em không muốn ở lại thêm chút nào nữa
If you wanna stay, be my one mistake
Nếu anh muốn ở lại, sẽ lại là 1 sai lầm của em
I don't wanna wait
Em không muốn đợi thêm
The feeling of falling in love
Cảm giác phải lòng ai đó
I hate the feeling of falling
Em ghét lắm, cảm giác phải lòng
I can't keep bleeding, I'm sorry
Em không thể, xin lỗi anh, người ơi
I'll take the blame if you want me
Không thể thêm 1 lỗi lầm nào nữa, cho dù anh có nói thêm
'Cause I hate the feeling of falling in love (Woo-ah!)
Bởi vì em ghét cảm giác phải lòng ai đó
I hate the feeling of falling (Be my one mistake)
Em ghét cảm giác này, là 1 sai lầm của em
I can't keep bleeding, I'm sorry (If you wanna stay)
Em không thể giữ lấy nữa, em xin lỗi, dù anh có muốn ở lại
I'll take the blame if you want me
Không thể thêm 1 lỗi lầm nào nữa, cho dù anh có nói thêm
'Cause I hate the feeling of falling in love
Bởi vì em ghét nó, cảm giác yêu
  • 18

Last activities

Translated byObay Allawi

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now