LyricsSa Iyong Muling Pagkabuhay

Bukas Palad Music Ministry

  • Written by:
Last update on: July 3, 2019
No translations availableNo translations available
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Sa Iyong muling pagkabuhay Buong bayan ay nagdiriwang Handog Mong buhay,

Dulot ang pag-asang katarungan At kaligtasan! Ang lahat ng hirap, tinanggap Mo't binata Upang kami'y maadya sa tukso at dusto Mga krus ng aming kapwang dukha at aba'y Papasaning tila sariling dalahi't alala Sa Iyong muling pagkabuhay Buong bayan ay nagdiriwang Handog Mong buhay, Dulot ang pag-asang katarungan At kaligtasan! Ang lahat ng sakit, hinagkan Mo't pinawi Upang kami'y mapuno ng galak at ngiti Ang aming buhay ay alay sa 'Yong papuri Magbubunyi sa saya at ihahanda ang sarili Sa Iyong muling pagkabuhay Buong bayan ay nagdiriwang Handog Mong buhay, Dulot ang pag-asang katarungan At kaligtasan! Katarungan at kaligtasan!

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now