• Written by:
Last update on: January 3, 2021
No translations availableNo translations available

Isang dalaga′y maglilihi Batang lalaki ang sanggol Tatawagin siyang Emanuel (Emanuel)

Isang dalaga'y maglilihi Batang lalaki ang sanggol Tatawagin siyang Emanuel (Emanuel) Emanuel Magalak, isinilang ang poon Sa sabsaban siya′y nakahimlay Nagpahayag ang mga anghel "Luwalhati sa Diyos!" Isang dalaga'y maglilihi Batang lalaki ang sanggol Tatawagin siyang Emanuel (Emanuel) Emanuel Isang dalaga'y maglilihi Batang lalaki ang sanggol Tatawagin siyang Emanuel (Emanuel) Emanuel Isang dalaga′y maglilihi Batang lalaki ang sanggol Tatawagin siyang Emanuel (Emanuel) Emanuel Kahuluga′y "nasa atin ang Diyos!" "Nasa atin ang Diyos!" "Nasa atin ang Diyos!"

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

One place, for music creators.

Learn more