Lyrics and TranslationNatalie

Bruno Mars

Last update on: December 13, 2019

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

Oh, I never done this before
Oh, tohle jsem nikdy dřív neudělal
Never wanna do this again
A už to nikdy zkoušet nechci
Wrong turn on a dusty road
Špatně jsem odbočil na prašné silnici
I did it to myself, I can't pretend
Udělal jsem si to sám, nemůžu si nic nalhávat
Well, I learned just a little too late
No, zjistil jsem to trochu moc pozdě
Good God, I must've been blind
Dobrý Bože, musel jsem být slepý
'Cause she got me for everything
Protože ona ze mě vymáčkla všechno
Everything, everything, alright
Všechno, všechno, dobrá
Like my daddy, I'm a gambling man
Jsem hráč stejně jako můj táta
Never been afraid to roll the dice
Nikdy jsem se nebál hodit kostkami
But when I put my bet on her
Ale když jsem si na ní vsadil
Little Miss Snake Eyes ruined my life
Slečinka Hadí Oči mi zničila život
She better sleep with one eye open
Ať má radši vždycky jedno oko otevřené
Better make sure to lock her doors
Ať se ujistí, že má zamčené dveře
'Cause once I get my hands on her, I'ma ooh
Protože až se k ní dostanu, tak ooh
Natalie, she ran away with all my money
Natalie, utekla se všemi mými penězi
And she did it for fun
A udělala to ze srandy
Natalie, she's probably out there thinkin' it's funny
Natalie, nejspíš si někde myslí, že je to zábava
Tellin' everyone
A všem o tom vypráví
Well, I'm diggin' a ditch for this gold diggin' bitch
No, kopu příkop pro tuhle mrchu zlatokopku
Watch out, she's quick
Pozor, je rychlá
Look out for a pretty little thing named
Dívej se po malé věcičce jménem
Natalie, if you see her tell her I'm coming
Natalie, pokud jí uvidíš, řekni jí, že přicházím
She'd better run
Ať radši utíká
The good Lord better bless your soul
Dobrý Pane, radši požehnej tvojí duši
'Cause I done already cursed your name
Protože já skončil potom, co jsem proklel tvé jméno
Don't matter which way you go
Je mi jedno, kam půjdeš
Payback's gonna come your way
Odplata si tě najde
You'll be begging me, please, please, please
Budeš u mě žadonit, prosit, prosit, prosit
And I'ma look at you and laugh, laugh, laugh
A já se na tebe podívám a zasměju se, zasměju, zasměju
While you sit there and cry for me
Zatímco ty budeš sedět a plakat pro mě

Natalie, she ran away with all my moneyBruno Mars

Cry for me, cry for me all night
Plakat pro mě, plakat celou noc
I'll spend a lifetime in jail
Strávím zbytek života ve vězení
(Yeah that's what I'll do)
(Jo, to udělám)
I'll be smiling in my cell
Budu se smát ve své cele
(Yeah thinking 'bout you)
(Jo, při vzpomínce na tebe)
Can't nobody save you now
Teď už tě nikdo nezachrání
So there ain't no use in trying
Takže je zbytečné se snažit
Once I get my hands on you, I'ma ooh
Protože až se k tobě dostanu, tak ooh
Natalie, she ran away with all my money
Natalie, utekla se všemi mými penězi
And she did it for fun
A udělala to ze srandy
Natalie, she's probably out there thinkin' it's funny
Natalie, nejspíš si někde myslí, že je to zábava
Tellin' everyone
A všem o tom vypráví
Well, I'm diggin' a ditch for this gold diggin' bitch
No, kopu příkop pro tuhle mrchu zlatokopku
Watch out, she's quick
Pozor, je rychlá
Look out for a pretty little thing named
Dívej se po malé věcičce jménem
Natalie, if you see her tell her I'm coming
Natalie, pokud jí uvidíš, řekni jí, že přicházím
She'd better run
Ať radši utíká
I should've known better
Měl jsem to vědět
(I should've known better)
(Měl jsem to vědět)
'Cause when we were together
Protože když jsme byli spolu
('Cause when we were together)
(Protože když jsme byli spolu)
She never said forever
Nikdy neřekla navždy
(She never said forever)
(Nikdy neřekla navždy)
I'm a fool that played in her game, hey!
Jsem hlupák, že jsem přistoupil na její hru, hej!
Natalie, she ran away with all my money
Natalie, utekla se všemi mými penězi
And she did it for fun
A udělala to ze srandy
Natalie, she's probably out there thinkin' it's funny
Natalie, nejspíš si někde myslí, že je to zábava
Tellin' everyone
A všem o tom vypráví
Well, I'm diggin' a ditch for this gold diggin' bitch
No, kopu příkop pro tuhle mrchu zlatokopku
Watch out, she's quick
Pozor, je rychlá
Look out for a pretty little thing named
Dívej se po malé věcičce jménem
Natalie, if you see her tell her I'm coming
Natalie, pokud jí uvidíš, řekni jí, že přicházím
She'd better run
Ať radši utíká
  • 3k

Last activities

Translated byJorge Ortega

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now