Lyrics and TranslationMarry You

Bruno Mars

Last update on: November 4, 2020

Original Lyrics

bulgarianTranslation in Bulgarian

It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do
Прекрасна вечер е, търсим да вършим нещо глупаво
Hey baby, I think I wanna marry you
Хей скъпа, мисля, че искам да се оженя за теб.
Is it the look in your eyes or is it this dancing juice?
Това погледа в очите ти ли е, или енергията на танца?
Who cares, baby, I think I wanna marry you
Кого го е грижа, скъпа, мисля, че искам да се оженя за теб.
Well, I know this little chapel on the boulevard we can go
Знам един малък параклис на булеварда, където можем да отидем,
No one will know, oh, come on girl
Никой няма да разбере, хайде, момиче.
Who cares if we're trashed, got a pocket full of cash we can blow
Кого го е грижа дали имаме джобове пълни с пари, които да продухаме,
Shots of patron and it's on, girl
Изстрели от патрони, вече наближава, момиче.
Don't say no, no, no, no, no
Не казвай не, не,не,не,
Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Прости кажи да, да, да, да, да
And we'll go, go, go, go, go
И ние ще тръгнем, тръгнем , тръгнем
If you're ready, like I'm ready
Ако си готова, както аз съм готов.
'Cause it's a beautiful night, we're looking for something dumb to do
Защото е прекрасна вечер, търсим да свършим нещо глупаво.
Hey baby, I think I wanna marry you
Хей скъпа, мисля, че искам да се оженя за теб.
Is it the look in your eyes or is it this dancing juice?
Това погледа в очите ти ли е, или енергията на танца?
Who cares, baby, I think I wanna marry you, oh
Кого го е грижа, скъпа, мисля, че искам да се оженя за теб.
I'll go get a ring, let the choir bells sing like, ooh
Отивам да взема пръстен, остави църковните кампани да пеят като ооо,
So what ya wanna do? Let's just run, girl
Та какво искаш да направиш? Нека побързаме, момиче.

Hey baby, I think I wanna marry youBruno Mars

If we wake up and you wanna break up, that's cool
Ако се събудим и ти искаш да скъсаме това е добре.
No, I won't blame you, it was fun, girl
Не, няма да те обвинявам. Беше забавно,момиче.
Don't say no, no, no, no, no
Не казвай не, не,не,не,
Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Прости кажи да, да, да, да, да
And we'll go, go, go, go, go
И ние ще тръгнем, тръгнем , тръгнем
If you're ready, like I'm ready
Ако си готова, както аз съм готов.
'Cause it's a beautiful night, we're looking for something dumb to do
Защото е прекрасна вечер, търсим да свършим нещо глупаво.
Hey baby, I think I wanna marry you
Хей скъпа, мисля, че искам да се оженя за теб.
Is it the look in your eyes or is it this dancing juice?
Това погледа в очите ти ли е, или енергията на танца?
Who cares, baby, I think I wanna marry you
Кого го е грижа, скъпа, мисля, че искам да се оженя за теб.
Just say I do
Просто кажи да
Tell me right now, baby
Кажи ми сега, бебе
Tell me right now, baby, baby
Кажи ми сега, бебе, бебе
Just say I do
Просто кажи да
Tell me right now, baby
Кажи ми сега, бебе
Tell me right now, baby, baby, oh
Кажи ми сега, бебе, бебе,о
It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do
Прекрасна вечер е, търсим да вършим нещо глупаво
Hey baby, I think I wanna marry you
Хей скъпа, мисля, че искам да се оженя за теб.
Is it the look in your eyes or is it this dancing juice?
Това погледа в очите ти ли е, или енергията на танца?
Who cares, baby, I think I wanna marry you
Кого го е грижа, скъпа, мисля, че искам да се оженя за теб.
  • 38k

Last activities

Synced byAJIRI UFIOBOR
Translated byY03L

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now